duyurular

11

Kasım

Deneme Erişimi : Lehçediz Sözlüğü

Kütüphane

Lehçediz Sözlüğü

— Türk Edebiyatı'nın tüm tarihî ve çağdaş metinleri,

— Türk Dünyası Edebiyatlarının önemli metinleri üzerinde veriler sunan kapsamlı bir veritabanıdır,

— İçerisinde yer alan tüm metinlerin her bir kelime ve kelime grupları ayrı ayrı anlamlandırılmış ve gruplandırılmıştır,

~ Artık kalın sözlükleri taşımadan; bilimsel araştırmalar için binlerce sayfa çevirmeden saniyeler araştırmalar sonuçlandırılmaktadır,

~ Sadece internet erişimi olan bir sistem ile bilimsel bir kitap veya makale için binlerce veri elde edilebilmektedir,

~ Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçe, Çağdaş Türk Lehçeleri, Kütüphanecilik vb. bölümler ve metinler üzerinde araştırma ihtiyacı olan tüm bölümler için ideal kaynaktır.

Erişim Adresi : http://lehcediz.com/

Erişim Süresi : 31 Aralık 2022 tarihine kadar