çalışma grupları

Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş birliği çerçevesinde doğa kaynaklı afetler (heyelan, sel, taşkın, çığ, kaya düşmesi) ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel temele dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak, kamu kurumları, belediyeler ve özel kuruluşlardan gelen iş birliği tekliflerini koordine etmek, kamuoyunu doğal afetler konusunda bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

Bu kapsamda Merkezin Çalışma Grupları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Heyelan ve Kaya Düşmesi Çalışma Grubu

Sel, Taşkın ve Kuraklık Çalışma Grubu

Deprem Çalışma Grubu

Su Kaynakları Çalışma Grubu

Afet Yönetimi ve Risk Azaltma Çalışma Grubu

İklim Değişikliği Çalışma Grubu

Çölleşme ve Erozyon Çalışma Grubu

Kıyı Sorunları Çalışma Grubu