araştırma imkanları

Heyelan UYG-AR bünyesinde gerçekleştirilen araştırmalarda, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Uygulamalı Jeoloji Laboratuvarı, İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Laboratuvarı ve Hidrolik Laboratuvarı başta olmak üzere Jeofizik Mühendisliği, Maden Mühendisliği ve Harita Mühendisliği ve Orman Mühendisliği Bölümlerinin laboratuvar altyapı ve araştırma ekipmanlarından  faydalanılmaktadır.

Ayrıca Heyelan UYG-AR bünyesinde lisanslı yazılımlar olarak ArcGIS 10.6.1. ve TerrSet Idrisi Coğrafi Bilgi Sistemleri-Uzaktan Algılama yazılımları ile Rocsience firmasının Slide2, Slide3, RS2, RS3, RocFall2, RocFall3, Swedge, RocPlane, RocTopple şev stabilite yazılımları ve Plaxis 2D yazılımı bulunmaktadır. Bunların yanı sıra, lisans sahibi olunmamasına karşın projelerimizde akademik amaçlı kullanım hakkına sahip olduğumuz RocPro3D kaya düşme modelle yazılımı da merkezimizde kullanılmaktadır.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından üniversitemize kazandırılan;

  1. DJI Matrice 300 RTK İnsansız Hava Aracı (İHA),
  2. İHA üzerine entegre edilmiş olan LiDAR modülü (DJI Zenmuse L1)
  3. Fotogrametrik kamera (DJI Zenmuse P1) ve
  4. Kızılötesi ve gece görüş kamera sistemi (DJI Zenmuse H20N)

ile afet öncesi risk azaltma çalışmalarına, afet sırasında acil müdahale, arama ve kurtarma çalışmalarına, afet sonrasında ise tespit ve iyileştirme çalışmalarına ulusal ölçekte katkı sağlanması hedeflenmektedir.