vizyon ve misyon

Vizyonumuz;
Doğa kaynaklı afetler (heyelan, sel, taşkın, çığ, kaya düşmesi, kuraklık, su kıtlığı ve iklim değişikliği) ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel temele dayalı araştırma ve uygulamalar yapmak, bu konuda kamuoyunu bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunmaktır.

Misyonumuz;
Doğa kaynaklı afetler (heyelan, sel, taşkın, çığ, kaya düşmesi, kuraklık, su kıtlığı ve iklim değişikliği) konularına yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel ve teknik araştırma çalışmalarını düzenlemek, yürütmek, yönetmek ve koordine etmek; doğa kaynaklı afetler ve iklim değişikliği konularında yurt içi ve yurt dışında bulunan organizasyonlarla iş birliği yapmak; sürdürülebilir ve eleştirel bir çevre bilinci oluşturulmasına katkı sağlamak, ilgili konularda toplumsal duyarlılığın oluşmasına destek olmaktır.