kıyı sorunları çalışma grubu

Başkanlar

 

Prof. Dr.Ömer YÜKSEK

Dr. Öğretim Üyesi Osman ÜÇÜNCÜ

Üyeler

 

Öğr.Gör.Dr. Hülya BOĞUŞLU ÖZTÜRK