sel, taşkın ve kuraklık çalışma grubu

Başkanlar

 

Prof.Dr. Ömer YÜKSEK

Dr. Öğretim Üyesi Osman ÜÇÜNCÜ

Üyeler

 

Öğr.Gör. Murat KARAHAN

Dr.Öğr.Üyesi Tuğçe ANILAN