çölleşme ve erozyon çalışma grubu

Başkanlar

 

Prof.Dr. Hakan ERSOY

Prof.Dr. Turgay DİNDAROĞLU

Üyeler

 

Öğr.Gör. Murat KARAHAN

Arş.Gör. M. Oğuz SÜNNETCİ

Arş.Gör. Necla KORALAY

Arş.Gör.Esengül GENÇ