organizasyon şeması

 
Rektör
 
 
 
 
Rektör Yardımcısı
 
 
 
 
Heyelan UYGAR
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkez
Müdürü
 
 
Merkez Müdür
Yardımcıları
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yönetim
Kurulu
 
 
Danışma
Kurulu
 
 
 
 
 
İç
Paydaşlar
 
 
 
 
 
Dış
Paydaşlar
 
 
Çalışma
Grupları
 
 
 
 
 
Heyelan ve
Kaya Düşme
 
 
 
 
 
Deprem
 
 
 
 
 
Afet Yönetimi
Risk Azaltma
 
 
 
 
 
Çölleşme
Erozyon
 
 
 
Sel, Taşkın
ve Kuraklık
 
 
 
 
 
Su
Kaynakları
 
 
 
 
 
İklim
Değişikliği
 
 
 
 
 
Kıyı
Sorunları