Haberler Tümü

SEMPOZYUM DAVETİ

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu (18. EYİ) internet sayfasına hoş geldiniz.

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu 05-07 Ekim 2017 tarihleri arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Ekonometri Bölümü ev sahipliğinde Trabzon’da yapılacaktır. Doğu Karadeniz Bölgesinin tarih ve sosyo-kültürel açıdan en önemli merkezi olan Trabzon, kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte, yaklaşık 5000 yıllık bir geçmişe sahiptir. Bölgenin iklim ve arazi dolayısıyla arkeolojik araştırmalara uygun olmayışı, kesin kuruluş tarihini belirlemede bazı güçlükleri beraberinde getirmektedir. Fakat yapılan bazı yüzey araştırmaları ve mağara sondajları bölgenin binlerce yıldır iskana açık olduğunu ispat etmektedir (Trabzon’un tarihi hakkında geniş bilgi için Tıklayınız...).

18. Uluslararası Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, akademisyen ve bu alanda çalışan profesyonellerin, ekonometri, yöneylem araştırması ve istatistik alanlarında, Türkiye ve dünyada yapılan son teorik ve ampirik çalışmaları paylaşacakları bir ortam yaratmayı hedeflemektedir. Sempozyumun önemli bir amacı da bilhassa genç akademisyenlerin çalışmalarını tanıtıp yönlendirilmelerine öncülük etmesidir. Sempozyum aynı zamanda yenilikçi ve merak uyandıran konularda önemli bir tartışma platformudur.

Sempozyum davetli konuşmalar ve paralel oturumlar içerecektir.

Sempozyumda kullanılacak olan dil İngilizce ve Türkçe olarak kararlaştırılmıştır.

1993 yılından başlayarak önce iki yılda bir, daha sonra da her yıl düzenli olarak yapılan sempozyum, 05-07 Ekim 2017 tarihlerinde üniversitemizde yapılacaktır.

Davetli Konuşmacı

 University of Illinois Department of Economics

Anıl K. Bera