önemli tarihler

ÖNEMLİ TARİHLER

Özet Gönderim Başlangıç Tarihi 01 Mart 2017
Özet Teslim Son Tarihi 26 Mayıs 2017
Özet Kabul Bildirim Tarihi 15 Temmuz 2017
Erken Kayıt Ücreti Yatırma Son Tarihi  28 Temmuz 2017
Geç Kayıt Ücreti Yatırma Son Tarihi 29 Ağustos 2017
Programın İlan Tarihi  10 Eylül 2017
Tam Metin Bildiri Gönderme Tarihi 15 Kasım 2017 
Sempozyum Tarihleri 05-07 Ekim 2017