yazarlar için bilgiler

Yazarlar İçin Bilgiler

Hekem sürecinden geçen  ve  sempozyumda sunulan özet bildiriler sempozyum sonunda web sitesinde  online yayınlanacaktır.

Yazarlar, bildiri yazım kuralları ve formatı dışında gönderecekleri bildiriler için aşağıdaki kurallara  uygun bir şekilde bildirileri hazırlamalıdır. Bu formata uygun bir şekilde hazırlanmayan bildiriler, geri dönüş yapılmaksızın ret edilecektir.

 • Bir yazar, en fazla üç (3) çalışma ile sempozyuma katılabilir.(Yazarın isminin geçtiği bildiri sayısı en fazla 3 olmalıdır.)
 • Özetler, Times New Roman yazı karakteri ve 12 punto ile yazılmalıdır. 300-350 kelime arası olmalı ve Amaç, Yöntem, Bulgular ve Sonuç başlıklarını içermelidir.
 • Her çalışma için  3 JEL kodu belirtilmelidir. JEL kodu aşağıdaki linkten bulunabilir.
  https://www.aeaweb.org/jel/guide/jel.php Örnek bildiri özeti için tıklayınız: Özet-Bildiri-Örneği
 • Yazım kurallarını içeren özet bildiri formatına uymayan bildiriler reddedilecektir. 
 • Sunumun yapılacağı dilde özetin gönderilmesi gerekmektedir. 
 • Kayıt ve Başvuru Formu doldurulurken Ekonometri, Yöneylem Araştırması ve İstatistik ana bilim dallarından birini seçiniz.
 • Tam metin bildiri gönderilmesi isteğe bağlıdır.
 • Yazarlar gönderdikleri özet metin içerisinde isim, kurum ve adreslerini kesinlikle belirtmemelidirler.
 • Hakem sürecinden geçen  bildiriler web sayamızda özet kitapçığı olarak  yayınlanacaktır.

(*) Kayıt ve Başvuru formu için Tıklayınız...

 

Özetlerin son kabul tarihi 02.05.2017  

Tam metin bildiri gönderme son tarih 12.11.2017

 • Sempozyum katılım belgesi, bildirinin sunulması ve kayıt ücretinin yatırılması durumunda verilir.

Katılımcıların katılım belgelerini alabilmeleri için; kayıt ücretini yatırmaları ve fiilen sempozyuma kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Ayrıca, bildirilerin belirtilen oturumlar içerisinde en az bir yazar tarafından sunulması gerekmektedir. Aksi halde bu katılımcılara katılım belgesi verilmeyecektir.

 • Sunulmayan bildiriler için geri ücret ödemesi yapılmayacaktır.  

Katılım ücretleri aşağıda verilen hesap  numarasına (IBAN) yatırılacaktır.

(*) Sempozyum kaydınızın tamamlanabilmesi için katılım ücretlerinin yatırıldığına dair banka dekontunuzu 18.eyidekont@gmail.com adresine gönderiniz.


Katılım ücretleri için Banka ve IBAN numarası

Şube: Trabzon İş Bankası Şubesi

IBAN:TR91 0006 4000 0017 5002 5998 35

Hesap Adı : 18. Ekonometri Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu    

Açıklama : Ad, Soyad , 18. EYİ Bildiri ücreti