düzenleme kurulu

Sempozyum Düzenleme Kurulu 

 • Prof. Dr. Süleyman BAYKAL - Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü - Sempozyum Onursal Başkan
 • Prof. Dr. Mustafa KÖSEOĞLU – KTÜ-İİBF Dekanı
 • Prof. Dr. Hilmi ZENGİN – KTÜ-Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı
 • Prof. Dr. Ahmet GÖKÇEN – İstanbul Rumeli Üniversitesi Ekonometri Derneği Başkanı
 • Doç. Dr. Tuba YAKICI AYAN – KTÜ-İİBF Ekonometri Bölümü Başkan Yardımcısı
 • Doç. Dr. Zehra ABDİOĞLU - KTU İİBF Ekonometri Bölümü Başkan Yardımcısı
 • Arş. Gör. Asiye TÜTÜNCÜ – KTÜ-İİBF Ekonometri Bölümü
 • Arş. Gör. Sinem KOÇAK – KTÜ-İİBF Ekonometri Bölümü
 • Arş. Gör. Hüseyin ÜNAL – KTÜ-İİBF Ekonometri Bölümü
 • Arş. Gör. Serkan SAMUT – KTÜ-İİBF Ekonometri Bölümü
 • Arş. Gör. Uğur Korkut PATA – KTÜ-İİBF İktisat Bölümü