hakem süreci

Değerli EYİ2016 Hakem Kurulu Üyeleri;

Web sayfasında ilan ettiğimiz gibi  18.Uluslararası Ekonometri,  Yöneylem Araştırması ve İstatistik Sempozyumu, 05-07 Ekim 2017 tarihlerinde Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü  ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Sempozyum internet sayfamızdan da duyurduğumuz gibi, sempozyum sonunda hakem sürecinden geçen ve telif hakkı devredilen bildiriler web sayfasında sempozyum (online) özet kitapçığı olarak yayınlanacaktır.

Hakemler, hakem değerlendirme formunu imzalayarak bildirilerin kabul veya reddine karar vermelidirler. Ancak, hakem sürecinden geçmeyen ve reddedilen bildirilerin reddediliş nedenleri açıklanmalıdır.

EYİ 2017 Düzenleme Kurulu Adına,
 
Prof.Dr. HilmiZENGİN
KaradenizTeknikÜniversitesi
Ekonometri Bölümü