etkinlikler

14

Nisan

Acil Durum ve Afetlerde Biyolojinin Yeri

Lisansüstü Öğrenciler için Acil Durum ve Afetlerde Biyolojinin Yeri isimli etkinlik düzenlenecektir.

Konuşmacı:                Biyolog Erdal DANACI

Bağlantı adresi:          https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDA3YjhjMmYtZTcyMC00MjY0LWIwNWYtN2E2OTU1ZDhjYjFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22c3a05a57-b7dc-4c78-b650 eb8f4697aee3%22%2c%22Oid%22%3a%2267353c65-f674-40c3-8eb4-876ff7f36c93%22%7d

Tarih ve Saat:              14.04.2023 Cuma 14:00

Yakında Açıklanacak
14:00