duyurular

26

Mayıs

Ulusal Staj Seferberliği

Biyoloji Bölüm Başkanlığı

Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı tarafından başlatılan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından desteklenen üniversite öğrencilerinin staj konusunda yaşamış olduğu güçlükler dikkate alınarak Bakanlıklar ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum/kuruluşlar ile özel sektörden gönüllü işverenlerin paydaşlığı kapsamında yürütülen “Cumhurbaşkanlığı Ulusal Staj Seferberliği” programı başlatılmıştır.

Staj Seferberliği programına başvuru yapan adaylar, lise döneminden başlayarak lisans son sınıfa kadar sergiledikleri performans ve yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik yapacakları çalışmalar ve bu çalışmalarında elde edecekleri başarılar; mesleki, sosyal-sanatsal ve sportif yeterlilikleri başta olmak üzere üç ana başlık altında toplanmış ve yapılan puanlama sonucunda belirlenen ölçütlerde kıstasları sağlayan stajyer öğrencilerin program kapsamındaki kurum ve kuruluşların erişim sağlayabildiği Stajyer Öğrenci havuzuna dahil edilmeleri sağlanmıştır.

Ulusal Staj Seferberliği Projesi kapsamında alınan tüm stajyerlerin, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 5 inci maddesinin (b) bendi uyarınca yükseköğrenimleri sırasında staja tabi tutulan öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanır ve aynı Kanunun 87 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi uyarınca öğrencilerin staj süresince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası öğrenciler için öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumu tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca Ulusal Staj Seferberliği programı kapsamında yapılan stajlar, öğrencilerin bölümüne bakılmaksızın “zorunlu staj” kapsamında değerlendirildiğinden;

Karadeniz Teknik Üniversitesi öğrencilerinin Ulusal Staj Programı kapsamında kariyer kapısı üzerinden yapmış oldukları staj başvurularında herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için staj başvuru belgelerini KTÜ BYS (Bilgi Yönetim Sistemi) üzerinden sisteme staja başlama tarihlerinden önce mutlaka yüklemeleri gerekmektedir. Sistem üzerinden başvurularını tamamlamayan ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuru belgeleri ulaştırılmayan öğrencilerin staj sigorta işlemleri yapılamayacağından dolayı, konu hakkında öğrencilerin kayıtlı olduğu Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu nezdinde işlemlerin takip edilerek öğrencilerin bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim. 

Prof. Dr. Cemil RAKICI
Rektör Yardımcısı