duyurular

15

Nisan

Mikrobiyoloji Laboratuvarı dersinin telafisi 16.04.2021 Cuma günü 13:00-13:50 saatleri arasında yapılacaktır.

Biyoloji Bölümü Başkanlığı