duyurular

14

Aralık

KTÜ Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Biyoloji Bölüm Başkanlığı

Üniversitemizin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında kayıtlı olan dezavantajlı öğrencilerimizin sınav uygulamaları ve erişebilirlikleriyle ilgili engel durumları nedeniyle karşılaştıkları sorunları ortadan kaldırmak eğitim ve mekanda erişilebilirlik hususunda fırsat eşitliği sağlamak üzere yapılacak işlemlere ilişkin Engelli Öğrenci Birimince hazırlanan Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi ve Engelli Öğrencilere Yönelik Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulamalarına Ġlişkin Usul ve Esaslar ekte sunulmuştur.