duyurular

31

Mayıs

Bitirme Projesi ve Bitirme Tezi derslerine kayıtlı öğrencilerimize duyurulur! 11.06.2021

Biyoloji Bölümü Başkanlığı

Bitirme projesi veya Bitirme çalışması derslerine yazılan öğrenciler, bitirme projelerinin son halini  8-18 Haziran 2021 tarihleri arasında tez danışmanlarına kontrol ettirerek ve tez danışmanlarının onayını almış olmaları şartı ile tezlerinin son halini içeren  PDF dosyasını en geç 18 Haziran 2021  günü saat 17.00' a kadar Biyoloji Bölüm Sekreterliğinin e-mail adresine (fef_biyo@ktu.edu.tr) göndermeleri gerekmektedir.

! Danışman onayından geçmemiş olan tezler değerlendirmeye alınmayacaktır.

! Bölümümüz Sekreterliğine teslim edilmemiş olan ödevler değerlendirmeye alınmayacaktır.