duyurular

17

Mayıs

2023- 2024 Bitirme Projeleri Sunumları Hakkında

Biyoloji Bölümü

Bitirme Çalışmaları sunumu yalnızca sözlü sunum formatında olacaktır. Ekte yer alan sunum şablonu kullanılacaktır.

Kurallarda yer alan süre dikkate alınarak içerik hazırlanmalıdır.

 

SÖZLÜ SUNUM KURALLARI

  • Sunum süresi en fazla 15 dakika olacak şekilde hazırlanmalıdır. Kalan sürede jüri üyeleri tarafından soru sorulacaktır. Bir öğrenciye ayrılan sunum süresi 30 dakikadır.
  • Sözlü Sunum için verilen PowerPoint sunum şablonu kullanılmalıdır.
  • Sunumlarda amaç, materyal ve yöntemden söz edildikten sonra sunumun önemli bir kısmında bulgular, sonuç ve tartışmadan söz edilmelidir.
  • Sözlü sunum karmaşık olmamalı, görsel öğelerle de desteklenmelidir.
  • Salonlarda projeksiyon makinesi, bilgisayar vb. araç ve gereçler bölümümüzde bulunan dersliklerde hazır bulunmaktadır.