duyurular

14

Eylül

2022-2023 Öğretim Yılı TEV Üniversite Eğitim Bursu Başvuruları Başladı

Biyoloji Bölüm Başkanlığı

Türk Eğitim Vakfı, 55 yıldır olduğu gibi bu yıl da maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere burs verecektir. 2022-2023 öğretim yılı için KTÜ fakülte/yüksekokula ayrılan kontenjan sayımız 4 olarak bildirilmiştir. 

BAŞVURU

  • 2022 yılı için burs başvuru tarihleri 12 Eylül- 2 Ekim arasındadır.
  • Başvuru şartlarına ve forma www.tev.org.tr adresinden erişilmekte olup kontenjan ayrılan öğretim kurumları başvuru formunda yer almaktadır.

BAŞVURU KOŞULLARI

  • T.C. vatandaşı olmak,
  • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
  • Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan alınan ve geri ödemeli olan öğrenim kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
  • Ara sınıflar için genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak). Genel ortalamanın 2,50 olması durumunda en fazla 1 başarısız ders olabilir.
  • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: başarılı olarak geçmiş olmak,
  • DGS ile yerleşen öğrenciler için: iki yıllık mezuniyet ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.
  • İkinci öğretim öğrencileri için: ikinci sınıfa geçmiş olmaları ve genel ortalamalarının en az 2,80 (100 üzerinden not veren okullarda 70) olması gerekmektedir.

Ayrıca aday olamayacak öğrenciler ile başvuru süreci için bakınız.