tahsis edilen kaynakların kullanımı

İdareler kendilerine tahsis edilen kaynakları amaç ve hedeflerine ulaşmak için kullanırlar. Bu kaynakların kullanımı için alınan kararlar, yürütülen faaliyet, süreç ve projeler beraberinde riskleri de getirir.

KTÜ, 2024-2028 stratejik planında belirlediği amaç ve hedeflerin gerçekleşmesini olumsuz etkileyebileceği değerlendirdiği olay veya durumları risk, amaç ve hedefler üzerinde olumlu etkide bulunabileceğini değerlendirdiği olay veya durumları ise fırsat olarak tanımlamaktadır.

Gerçekleşme olasılığı olan ve gerçekleştiğinde üniversitenin amaç ve hedeflerine ulaşmasını etkileyebileceği değerlendirilen olay ya da durumların tanımlanması, değerlendirilmesi ve bunlara uygun cevapların verilmesini içeren faaliyetler KTÜ risk yönetiminin konusunu oluşturmak olup KTÜ Stratejik Plan Bilgi Sistemi üzerinden takip edilmektedir.

Risk yönetimine ilişkin üniversitemizin yaklaşımı ve belirlemiş olduğu politikalar KTÜ Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan KTÜ Risk Stratejisi Belgesinde yer almaktadır.