stratejik planımızda 4. yılımızı tamamladık

Eğitim-öğretim ve araştırmanın yanı sıra toplumun ve ekonominin ihtiyaçlarına duyarlı, iç ve dış tüm paydaşlarıyla etkileşim içerisinde olan, ürettiği bilgiyi topluma yayan, ürüne, teknolojiye ve hizmete dönüştüren, küresel ölçekte rekabetçi bir yükseköğretim sistemine ulaşılması için üniversitelerin faaliyetlerini planlı bir şekilde yerine getirmeleri önem arz etmektedir.

Bu kapsamda stratejik plan kültürü ve geleneği olan KTÜ; kısa, orta ve uzun vadeli amaçlarını, hedeflerini, eylemler ve bunların zamanlamasını, sorumlularını, mali kaynaklarını tüm paydaşların görüşünü de alarak belirlemiş ve 2019-2023 dönemini kapsayan beş yıllık stratejik planını kamuoyu ile paylaşmıştır.  

2022 yılının sona ermesi ile stratejik planın 4. yılı tamamlanmış ve son yılına girilmiştir. KTÜ; vizyon, misyon ve amacını gerçekleştirmek üzere politikaları doğrultusunda oluşturduğu stratejik amaçlarını ve hedeflerini planlayarak 2022 yılında da uygulamış, Stratejik Plan Bilgi Sistemi destekli performans yönetimi ile de sonuçlarını izleyerek değerlendirmiş ve kamuoyuyla paylaşmıştır.

Ölçemezseniz Yönetemezsiniz

2022 yılı; Eğitim-öğretimde % 69,39, araştırmada % 69,57, kurumsal kapasite ve kurum kültüründe % 68,87, toplumsal katkıda % 75 ve uluslararasılaşmada ise % 64,51 performans oranları ile tamamlanmıştır.

Stratejik Plan yıllık genel performans sonuçlarına bakıldığında en yüksek performans oranının % 69,47 ile 2022 yılında gerçekleştiği görülmektedir.

Detay için TIKLAYINIZ