duyurular

12

Ocak

2022 Yılı (İlk Altı Aylık Dönemi) Stratejik Plan Performans Sonuçları Açıklandı

KGPK

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nin eğitim-öğretimde kaliteyi geliştirerek değişime ve gelişime açık öğrenciler yetiştirmek ve mezun etmek, yenilikçi üretim için araştırma kapasitesini geliştirmek, kurumsal kapasiteyi artırmak ve kurumsal kültürü yaygınlaştırmak, toplumsal sorunlara duyarlı ve çözüm odaklı üniversite olmak ve uluslararasılaşmak amaçları doğrultusunda hazırlanan ve dördüncü uygulama dönemi içerisinde olduğu Stratejik Planının, 2022 Yılı ilk altı ayına ait performans sonuçları açıklandı.

2022 Yılı Stratejik Plan Performans Sonuçları (İlk Altı Ay)