yapı bilgi modellemesi (BIM) ile altyapı projeleri uygulaması sertifika programı

Programın Amacı

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomilerinde önemli bir paya sahip olan Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektöründe düşük verimlilik ve iş birliği gibi önemli problemler bulunmaktadır. Bu problemlerin giderilmesi amacıyla inşaat sektöründe Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır. BIM; tasarım, inşaat ve işletme süreçlerinde bilgi transferi ve birlikte çalışabilirliği güçlendirmek için akıllı objeler kullanılarak dijital bir formatta yapının modellenmesi olarak tanımlanabilir. BIM ile proje paydaşlarına projenin en başından yani tasarım aşamasından itibaren ortaklaşa çalışabilecekleri bir platform sunulmaktadır. Böylece proje paydaşları arasındaki koordinasyon artırılmakta ve 3 boyutlu (3D) yapı elemanları ile gerçeğe uygun akıllı modeller elde edilmektedir. Amerika, İngiltere, Finlandiya, Norveç ve Singapur gibi ülkelerde BIM kullanımı kamu projelerinde zorunlu hale getirilmiştir. Ülkemizde de son yıllarda BIM kullanılan projelerin (İstanbul Büyük Havalimanı Projesi, İBB Metro Altyapı Projeleri gibi) sayısı giderek artmaktadır ve yakın gelecekte ülkemizde de BIM Şartnameleri oluşturularak altyapı projeleri için BIM kullanma zorunluluğu getirilmesi beklenmektedir. Bu sebeple ülkemizdeki inşaat firmaları da BIM'e daha fazla ilgi duymaya başlamıştır. Bu ilgi ve getirilmesi beklenen BIM kullanım zorunluluğu göz önüne alındığında "Altyapı Projeleri için BIM" konulu bir eğitim düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Bu eğitim ile ilgili alanda ihtiyaç duyulacak nitelikli iş gücünü karşılayacak olan paydaşlarda farkındalık yaratılması amaçlanmaktadır.

Genel Bilgiler

Eğitimin Tarihi ve Süresi

Eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri: 17 Mayıs, 2 Haziran 2021

Eğitim süresi: Toplam 24 saat

Eğitim günleri: Pazartesi, Çarşamba, Cuma

Eğitim saatleri: 19:00 - 22:00

Eğitim yeri: Microsoft Teams üzerinden online olarak

 

Her bir eğitim için gerekli süreler eğitim içeriklerinde belirtilmiştir.

Gerekli görülmesi halinde eğitim saatlerinde değişiklik yapabilir. Değişiklikler, katılımcılara önceden bildirilecektir.

Yeterli başvurunun bulunmaması halinde eğitimi açıp açmamak koordinatörler tarafından belirlenmektedir. Programın açılmamasına karar verilirse, katılım ücretleri iade edilir.

 

Gerekli Belgeler:

Ön Kayıt Formu (Forma ulaşmak için tıklayınız)

Kesin Kayıt Formu( Forma ulaşmak için tıklayınız )

 

Ödeme Bilgileri:

Önkayıt yapmayan adayarın öncelikle buradan önkayıtlarını tamamlamaları gerekmektedir.

Başvuru Ücreti : 2500 TL (KDV Dahil)

Banka Bilgileri : T.C. ZIRAAT BANKASI, Üniversite Subesi

Hesap Adı : KTÜ Döner Sermaye Saymanlığı

Hesap No : 11825144-5010

IBAN: TR83 0001 0012 2511 8251 4450 10 - Karadeniz Teknik Üniversitesi

ÖNEMLİ NOT: ( Ücret yatırılırken açıklama kısmına ''KTUUZEMBIMAYP açıklaması yazılmalıdır.)

 

Program hakkında detaylı bilgi için;

Prof. Dr. Vedat TOĞAN - 0462 3772671 - 0533 430 98 35 - togan@ktu.edu.tr

Arş. Gör. Ümit BAHADIR - 0462 3774017 - 0538 779 41 67 - umitbahadir@ktu.edu.tr

ile iletişime geçebilirsiniz.

Dersler

"Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile Uygulamalı Altyapı Projeleri" eğitim programı 4 bölümden oluşmaktadır. Aşağıda her bölüm için amaç ve detaylı içerikler verilmektedir.

 

1. Bölüm - Genel Hatlarıyla Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ve Temel Kavramlar (4 Saat)

Eğitimin Amacı

Eğitimin ilk bölümünde, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat sektöründe karşılaşılan problemlerden bahsedilecek, Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) kavramı detaylı bir şekilde açıklanacak ve sektördeki problemlere BIM ile bulunan çözümler anlatılacaktır. Bu kapsamda BIM'in sektöre sağladığı faydalar ve kullanım amaçları BIM kullanılan örnek projeler ile birlikte incelenecektir. Bu bölüm ile birlikte eğitime katılan kişilerin BIM hakkında detaylı bilgi edinmeleri amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği
 • İnşaat sektöründe karşılaşılan problemler
 • BIM'in tanımlanması
 • BIM'in faydaları
 • BIM kullanım alanları
 • Dünyada ve Türkiye'de BIM kullanımı
 • LOD (Level of Development) kavramı
 • BIM sürecinde kullanılan programlar

 

2. Bölüm - Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile Temel Altyapı Proje Tasarımı (8 Saat)

Eğitimin Amacı

Eğitimin bu bölümünde InfraWorks ve Civil 3D programları ile altyapı projelerinde Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) için uygulamalı eğitim verilecektir. Örnek bir altyapı projesi InfraWorks ve Civil 3D programları ile modellenecek ve tasarım aşamaları anlatılacaktır. BIM'in altyapı projelerine uygulanışı hakkında pratik bilgiler verilmesi ve kullanımının yaygınlaşması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği
 • InfraWorks arayüzünün tanıtılması
 • Güzergâh oluşturma
 • BIM 360 Docs ile tasarım geri dönüşlerinin bildirilmesi
 • Köprü ve tünellerin oluşturulması
 • Basit köprü analizi
 • Civil 3D arayüzünün tanıtılması
 • Infraworks'ten Civil 3D'ye modelin aktarılması
 • Güzergahın detaylandırılması (Enkesit, boykesit, kazı-dolgu işlemleri, hacim hesabı)
 • Infraworks'e son tasarımın geri alınması

 

3. Bölüm - Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) ile Yapısal Modelleme (8 Saat)

Eğitimin Amacı

Eğitimin bu bölümünde, Revit ve Navisworks programları kullanılarak uygulamalı Yapı Bilgi Modellemesi (BIM) eğitimi verilecektir. BIM temelli modellemeden bahsedilerek, programların arayüzleri tanıtılacak ve yapısal modelleme ile ilgili örnek uygulamalar gerçekleştirilecektir. Elde edilen 3 boyutlu (3D) modeller ile birlikte metraj ve maliyet tahmini, planlama için iş programının entegrasyonu ve proje modelinin gösterimi için animasyonlar oluşturularak BIMin projelere uygulanışı hakkında bilgiler verilmesi hedeflenmektedir.

Eğitim İçeriği

 

4. Bölüm - BIM Tabanlı Proje Yönetimi (4 Saat)

Eğitimin Amacı

Eğitimin son bölümünde, yapım projelerinin BIM ile tasarım, yapım ve işletim safhalarında veri paylaşımı ile ilgili bilgiler verilecektir. Bu amaçla ilgili paydaşlarla (müşteri, ana yüklenici, alt yüklenici, mimar, mühendis vb.) projeye dair bilgilerin paylaşılabilmesi için ortak veri kullanımından bahsedilecektir. Bu yolla BIM'e ilgi duyan firmaların BIM'e adapte olma süreçlerinde yaşayabilecekleri problemlerden bahsedilerek bu problemlerin azaltılması amaçlanmaktadır.

Eğitim İçeriği