ar-ge seminerleri

KTÜ UZEM, bilgi dağarcığını artırmayı ve mevcut yeni uygulamaları bulmayı amaçlayan yenilikçi ve sistematik çalışmalardan oluşan ar-ge faaliyetlerini, kurumsal kültürün temel bir parçası haline getirmeyi amaçlamaktadır. Bu faaliyetler, özel veya genel amaçlara ulaşmayı hedeflemektedir.

Bu kapsamda, hem dünyadaki güncel uygulamaları takip ederek birim tarafından sağlanan uzaktan eğitim kalitesini artırmak ve hem de birimin kurumsal kapasitesini geliştirmek adına “Ar-Ge Seminerleri” adı altında bir seminer programı başlatılmıştır. İlgi duyan tüm paydaşlara açık olacak bu programın 2019 yılı için belirlenmiş seminer konuları şu şekildedir.