organizasyon şeması

 
Rektör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkez
Yönetim Kurulu
 
 
 
 
 
Merkez
Müdürü
 
 
 
 
 
 
 
 
Merkez Müdür
Yardımcısı
(İdari İşler)
 
 
 
 
 
Eğitim Hizmetleri
Birimi
 
 
 
 
 
Sınav Hizmetleri
Birimi
 
 
 
 
 
Kalite Yönetim
Temsilcisi
 
 
 
 
 
Teknik Destek
Birimi
 
 
Merkez Müdür
Yardımcısı
(Mali İşler)
 
 
 
 
 
Proje Hizmetleri
Birimi
 
 
 
 
 
Ar-Ge
Birimi
 
 
 
 
 
Sistem Yönetimi
Birimi
 
 
 
 
 
Büro Hizmetleri
Birimi