hakkımızda

Günümüzde eğitim sistemleri, bir yandan bilgi ve iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklar, diğer yandan ise, bilgi ve iletişim teknolojilerinin getirdiği yeni problemler üzerinde odaklanmaktadır. Bu olanakların ve problemlerin odağında yer alan sistem ise, uzaktan eğitim sistemidir. Uzaktan eğitim, zamandan ve mekandan tamamen bağımsız bir şekilde var olan bilgisayar teknolojileri vasıtası ile tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, katılımcının istediği zaman bunları tekrar izleyebileceği ve görüntüleyebileceği, günümüz şartlarında eğitim ve öğretimin hızla bilgisayar ortamında geçtiği yenilikçi bir eğitim sistemidir. Eğitimde en hızlı gelişen uygulamaların başında gelen uzaktan eğitim, bilgi teknolojileri doğrultusunda farklı uygulamaları gündeme getirmektedir.

Diğer taraftan, hayat boyu öğrenmenin gelişmeye ve önem kazanmaya başlaması ile eğitim; zaman ve mekândan bağımsız hem okul eğitimini hem de okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkinliklerin temel bileşeni olarak ortaya çıkmıştır. Nitekim Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2000 yılında açıklanan “Hayat Boyu Öğrenme Memorandumu” nda yer alan;

- Eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi,

- Eğitimin mümkün olduğunca öğrenenlere yakınlaştırılması ile erişim zorluğu olan kesimlere ulaşmak için bilgi iletişim teknolojisinden yararlanma,

temel stratejilerinden de anlaşılabileceği üzere uzaktan eğitim, hayat boyu öğrenmenin en yenilikçi yönlerinden birini oluşturmaktadır.

2009 yılında kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi faaliyete geçtiği yıldan günümüze kadar uygulamaya koyduğu uzaktan eğitim programları ve sertifika programları ile hayat boyu öğrenme kapsamında önemli bir sorumluluğu yerine getirmektedir. Bunun yanında Merkezimiz farklı proje çalışmalarına destek vermiş ve ayrıca 2018 yılı içerisinde gelecek vadeden meslekler kapsamında kodlama ve robotik eğitimleri ile farklı yaş grubundaki çocuklara yönelik eğitimler yürüterek ilimizde önemli bir farkındalığın oluşmasına katkı sağlamıştır.

Bilgi teknolojileri doğrultusunda şekillenen günümüz dünya ekonomisinde, uzaktan eğitimin bir seçenek olmaktan çıkıp, bir zorunluluk haline geldiği göz önüne alındığında gelecek yıllarda da Merkezimiz, bir yandan belirlemiş olduğu hedefleri gerçekleştirmeye yönelik çalışmalara, bir yandan da, sunduğu hizmet kalitesini en üst düzeye çıkartmak için insan kaynağı niteliğinin artırılması ve kurum kapasitesinin ve organizasyonel yeteneğinin geliştirilmesi amacıyla personel eğitimlerine ve imkânların iyileştirilmesine yönelik çalışmalara devam edecektir.