kamu yönetim tezsiz yüksek lisans

Programın Amacı

Programın amacı, ilgili alanlardaki temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek, analitik düşünme ve bilimsel araştırma yapma yetisine sahip bireyler yetiştirmektedir.

Başvuru Bilgileri

Programın Süresi:

Tezsiz yüksek lisans programının süresi her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın üç yarıyıl olup, program en erken iki yarıyılda tamamlanmaktadır.

Dönem Projesi: Danışman öğretim üyesi ve öğrenci tarafından belirlenen Dönem Projesi'ne en erken ikinci ders döneminde yazılım yapılabilir. Yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek orundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilmektedir.

Ders yükünü ve dönem projesini başarılı olarak tamamlayanlar yeterlik sınavına alınmaktadır. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenen üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavına alınmaktadır. Bu sınavda öğrenciye aldığı dersler ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulmaktadır. Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir.

 

Eğitim Ücreti:

6.000,-TL (3.000,-TL x 2 Yarıyıl)

İlave dönem için (3. Dönemde) kredi başına 200,-TL ücretlendirme yapılmaktadır.

 

Başvuru Koşulları:

Lisans mezuniyet notunun 100'lük sisteme göre en az 53.33; 4'lük sisteme göre ise en az 2.00 olmasıdır.

Öğrenci kabulünde ALES puanı aranmamaktadır.

İlgili lisans mezuniyet ortalamasına göre sıralama yapılarak öğrenci alınmaktadır.

Öğrenci kabulü ile ilgili diğer kriterler için her dönem yayınlanan Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır.

 

Akademik Takvime Ulaşmak İçin Tıklayınız

Dersler

Güz Yarıyılı

Kodu Ders Adı
KYB5060 Türkiye'de Anayasal Gelişmeler
KYB5004 Türk Modernleşme Tarihi
KYB5007 Kent ve Kentleşme
KYB5013 Kamu Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar
KYB5031 Siyaset Biliminde Çağdaş Kavram ve Teoriler
KYB5032 Türk Parlemento Tarihi
KYB5038 Siyasi Düşünce Tarihi
KYB5040 Kamu Yönetiminde Denetim
KYB5050 Çevre Sorunları

 

Bahar Yarıyılı

Kodu Ders Adı
KYB5014 Çağdaş sSiyasi İdeolojiler
KYB5016 Kentsel Siyaset
KYB5022 Siyaset Üzerine Teorik ve Güncel Tartışmalar
KYB5025 Türkiye'de Kamu Yönetiminin Yapısı ve Sorunları
KYB5026 Birey Toplum ve Devlet İlişkileri
KYB5035 Türk-İslam Düşüncesi
KYB5060 Türkiye'de Milliyetçiliğin Gelişimi

İletişim

Lisansüstü Öğrenci İşleri Bürosu

0 462 377 22 19

0 462 377 22 44

0 462 377 22 45

Hatice KARAGÜZEL

Mustafa ALVER

Çiğdem USTAOĞLU

 

Bölüm Koordinatörü

Arş. Gör. Kubilay DÜZENLİ

 

Bölüm Sekreterliği

Derya AKYAZI - 0 462 377 20 59