işletme tezsiz yüksek lisans

Programın Amacı

Programın amacı, ilgili alanlardaki temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek, analitik düşünme ve bilimsel araştırma yapma yetisine sahip bireyler yetiştirmektedir.

Başvuru Bilgileri

Programın Süresi:

Tezsiz yüksek lisans programının süresi her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın üç yarıyıl olup, program en erken iki yarıyılda tamamlanmaktadır.

Dönem Projesi: Danışman öğretim üyesi ve öğrenci tarafından belirlenen Dönem Projesi'ne en erken ikinci ders döneminde yazılım yapılabilir. Yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek orundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilmektedir.

Yeterlik Sınavı: Ders yükünü ve dönem projesini başarılı olarak tamamlayanlar yeterlik sınavına alınmaktadır. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenen üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavına alınmaktadır. Bu sınavda öğrenciye aldığı dersler ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulmaktadır. Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir.

 

Eğitim Ücreti:

6.000,-TL (3.000,-TL x 2 Yarıyıl)

İlave dönem için (3. Dönemde) kredi başına 200,-TL ücretlendirme yapılmaktadır.

 

Başvuru Koşulları:

Lisans mezuniyet notunun 100'lük sisteme göre en az 53.33; 4'lük sisteme göre ise en az 2.00 olmasıdır.

Öğrenci kabulünde ALES puanı aranmamaktadır.

İlgili lisans mezuniyet ortalamasına göre sıralama yapılarak öğrenci alınmaktadır.

Öğrenci kabulü ile ilgili diğer kriterler için her dönem yayınlanan Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır.

 

Akademik Takvime Ulaşmak İçin Tıklayınız

Dersler

Güz Yarıyılı

Kodu Ders Adı
ISB 5003 Satış ve Satış Yönetimi
ISB 5013 Finansal Muhasebe
ISB 5017 İşletmelerde Finans Yönetimi
ISB 5019 Uluslararası Lojistik
ISB 5027 Borsada Temel Analiz
ISB 5031 Yönetim Bilimi
ISB 5035 Maliyet Muhasebesi
ISB 5041 Küçük İşletmeler ve Girişimcilik

 

Bahar Yarıyılı

Kodu Ders Adı
ISB 5002 Yönetim ve Yöneticilik
ISB 5004 Tüketici Davranışları ve Modern Pazarlama
ISB 5016 Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi
ISB 5018 Temel Pazarlama Bilgileri
ISB 5024 Envanter ve Değerleme
ISB 5032 Yatırım Projelerinin Hazırl. ve Değerl.

İletişim

Lisansüstü Öğrenci İşleri Bürosu

0 462 377 22 19

0 462 377 22 44

0 462 377 22 45

Hatice KARAGÜZEL

Mustafa ALVER

Çiğdem USTAOĞLU

 

Bölüm Koordinatörü

Arş.Gör. Fatih YILDIRIM

 

Bölüm Sekreterliği

Demet BAYRAKTAR - 0 462 377 2964