girişimcilik ve yenilik yönetim tezsiz yüksek lisans

Programın Amacı

Programın amacı, ilgili alanlardaki temel teorik tartışmaları kavrayacak ve yorumlayabilecek, güncel gelişmeleri takip edebilecek, analitik düşünme ve bilimsel araştırma yapma yetisine sahip bireyler yetiştirmektedir.

Başvuru Bilgileri

Programın Süresi:

Tezsiz yüksek lisans programının süresi her dönem için kayıt yaptırılıp yaptırılmadığına bakılmaksızın üç yarıyıl olup, program en erken iki yarıyılda tamamlanmaktadır.

Dönem Projesi: Danışman öğretim üyesi ve öğrenci tarafından belirlenen Dönem Projesi'ne en erken ikinci ders döneminde yazılım yapılabilir. Yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek orundadır. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilmektedir.

Ders yükünü ve dönem projesini başarılı olarak tamamlayanlar yeterlik sınavına alınmaktadır. Anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile belirlenen üç kişilik jüri tarafından yeterlik sınavına alınmaktadır. Bu sınavda öğrenciye aldığı dersler ve dönem projesi ile ilgili sorular sorulmaktadır. Sözlü olan bu sınav sonucunda jüri, başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar vermektedir.

 

Eğitim Ücreti:

6.000,-TL (3.000,-TL x 2 Yarıyıl)

İlave dönem için (3. Dönemde) kredi başına 200,-TL ücretlendirme yapılmaktadır.

 

Başvuru Koşulları:

Lisans mezuniyet notunun 100'lük sisteme göre en az 53.33; 4'lük sisteme göre ise en az 2.00 olmasıdır.

Öğrenci kabulünde ALES puanı aranmamaktadır.

İlgili lisans mezuniyet ortalamasına göre sıralama yapılarak öğrenci alınmaktadır.

Öğrenci kabulü ile ilgili diğer kriterler için her dönem yayınlanan Lisansüstü Programlara Başvuru Kılavuzu'nda yer almaktadır.

 

Akademik Takvime Ulaşmak İçin Tıklayınız

Dersler

Güz Yarıyılı

Kodu Ders Adı
  Girişimcilik ve Yenilik
  Yenilik Ekonomisi
  Temel Ekonomik Göstergeler
  Liderlik ve Yönetim Becerileri
  Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku
  Ürün ve Süreç Geliştirme
  Karar Alma Teknikleri
  Elektronik Ticaret

 

Bahar Yarıyılı

Kodu Ders Adı
  Proje Yönetimi
  Girişimciler İçin Finansal Muhasebe
  Teknoloji ve Yenilik Yönetimi
  Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi
  PAzar ve Pazarlama Araştırmaları
  Maliyet Analizi ve Yönetimi
  İş Modeli ve İş Planı Geliştirme
  Ar-Ge Destekleri ve Yenilik Sürecinin Finansmanı

İletişim

Lisansüstü Öğrenci İşleri Bürosu

0 462 377 22 19

0 462 377 22 44

0 462 377 22 45

Hatice KARAGÜZEL

Mustafa ALVER

Çiğdem USTAOĞLU

 

Bölüm Koordinatörü

 

Bölüm Sekreterliği

Derya AKYAZI - 0 462 377 20 59