Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Sertifika Programı Kesin Kayıt

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI SERTİFİKA PROGRAMI


* Gerekli

Başvuru sahibi olarak, bu form verdiğim bilgilerin doğruluğunu beyan ederim. Başvurumdan itibaren ilgili aşamaya kadar tahakkuk ettirilecek tüm ücretleri ödeyeceğimi ve ödediğim ücretleri, sınavlardaki başarısızlık sebebi dahil, her ne sebeple olursa olsun, KTÜ UZEM’den geri talep etmeyeceğimi taahhüt ederim. İşbu başvurumun, ilgili tüm başvuru dokümanlarını KTÜ UZEM’e ulaştırdığım takdirde işleme konulacağını veya başvurmuş sayılacağımı ve ayrıca belge almaya hak kazansam bile ilgili ücretleri ödemediğim takdirde belgemin iptal edileceğini biliyor ve kabul ediyorum. KTU UZEM’e ait belgelendirme talimatlarının gereklerine uyacağımı, belgelendirme ile ilgili tüm itirazlarımda KTÜ UZEM tarafından belirlenen itiraz kurulunun nihai karar merci olduğunu, alacağım belgenin sahibinin KTÜ UZEM olduğunu, gerekli görmesi halinde ve/veya verdiğim bilgiler doğru olmadığı takdirde belgemi iptal edebileceğini, kabul ve taahhüt ederim.

Banka Bilgileri : T.C. ZIRAAT BANKASI, Üniversite Şubesi
Hesap Adı: KTÜ Döner Sermaye Saymanlığı
Hesap No : 11825144-5010
IBAN: TR83 0001 0012 2511 8251 4450 10
ÖNEMLİ NOT: ( Ücret yatırılırken açıklama kısmına 'KTUUZEMTBTPROGRAMI' açıklaması
yazılmalıdır.)

Dosya boyutu en fazla 30MB olmalıdır!
Dosya boyutu en fazla 30MB olmalıdır!
Dosya boyutu en fazla 30MB olmalıdır!