şehir ve bölge TTO'su

Üniversitemiz ile ilimizdeki ve bölgemizdeki diğer Üniversiteler, Yerel Yönetimler, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşları, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar, İş Geliştirme Merkezleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri ve bölgede yaşayan yerel halk arasında kitle iletişim araçlarını ve birebir iletişim yöntemlerini kullanarak kurumsal iş birliklerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

Bu doğrultuda;

• KTÜ-TTM bünyesindeki faaliyetlerin başta Trabzon olmak zere Doğu Karadeniz Bölgesi illerindeki tüm paydaşlara yönelik tanıtımının sağlanması
• Sunulan hizmetlerin Trabzon ve bölge halkının, kurum ve kuruluşların, özel sektörün eğitim, sağlik, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlardaki ihtiyaçlarına göre çeşitlendirilmesi
• Üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin staj ve is başvurusu sürecinde Kariyer Merkezi iş birliğiyle kurum ve kuruluşlara, meslek örgütlerine ve ilgili firmalara erişimlerinin sağlanması hedeflenmektedir.