Prof. Dr. Tuncay BAYRAM

    

Üniversitemiz Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Tuncay BAYRAM’ın Aktif Görev Aldığı COST Aksiyonlarına Dair Paylaşımı

Katılım Süreci

''2019 yılında KTÜ TTM tanıtımları çerçevesinde ve çalışma arkadaşlarımın bilgilendirmesi ile COST Action CA18130 - Enforce Txrf (European Network For Chemıcal Elemental Analysıs By Total Reflectıon X-Ray Fluorescence) aksiyonuna çalışma grubu (Working Group-WG) üyesi olarak yaptığım başvurum kabul oldu. Bu aksiyondaki etkileşim sonrası planlanan yeni bir aksiyona katılım konusunda ilgili Yönetim Komitesi tarafından davet edildim ve COST Action CA20101 - Plastics monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY (PRIORITY) isimli aksiyonunun direkt başvuru sürecinde konsorsiyuma dahil oldum. Aksiyonun kabul edilmesi ile 2021 yılından itibaren konsorsiyumda ülkemizi temsilen hem Management Committee (MC) hem de WG3 üyesi olarak görev almaktayım.''

  


Akademisyenimizin İlgili Aksiyonlara Katılımından İtibaren Bugüne Kadar Kendisine Sağladığı İmkanlar ve İlerleyen Dönemler İçin Yapılan Planlamalar

''COST Action CA20101 için ilk yönetim toplantısı Kasım 2021 yılında gerçekleştirildi ve bir yol haritası ile 2022 yılı bütçeleri belirlendi. Aksiyon temel olarak mikro ve nano-plastik çevre kirliliğinin küresel zorluğunun üstesinden gelmek için stratejiler geliştirmeye, uygulamaya ve birleştirmeye odaklanan bir araştırma ağı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda fizik, yaşam bilimleri, mühendislik, standartlar, ekonomi ve hukuk alanındaki uzmanlıkları birleştiren multidisipliner bir görüş oluşturmak için geniş ve yetenekli bir disiplinlerarası ağ oluşturmayı hedeflemektedir. Çeşitli yaz okulu ve bilimsel etkinlikler ile programın 2022 vizyonu belirlenmiştir. COST aksiyonunda ilerleyen süreçlerde etkileşimlerin artmasına bağlı olarak ortak proje ve çalışmaların gerçekleştirilmesi potansiyeli çok yüksektir.

WG üyesi olduğum CA18130 - Enforce Txrf (European Network For Chemıcal Elemental Analysıs By Total Reflectıon X-Ray Fluorescence aksiyonunda 2021 yılı içerisinde pandemi nedeniyle online olarak gerçekleştirilen 2 toplantıya katılım sağladım. Bunun dışında aksiyon sayesinde çok sayıda konferans, eğitim ve kitap bölüm yazarlığı gibi çağrılardan haberim oldu. Gerek MC ve gerekse WG üyeliğim olan ve yeni başlayan CA20101 - Plastics monitoRIng detectiOn RemedIaTion recoverY (PRIORITY) isimli aksiyon için ise şu ana kadar 2 toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantılardan ilki aksiyon yönetim kadrosunun oluşturulmasına yönelik seçim, 2022 bütçelerinin onaylanması ve MC üyelerinin tanışması içerikliydi. İlk tanışma sürecinde bile yapılan çapraz eşleştirmelerde bazı potansiyel işbirlikleri için zemin oluşturduk. İkinci toplantı ise MC üyeleri ile koordinasyon içerikli bir fikir alışverişi ortamı oluşturma toplantısıydı. İlk iki toplantı sonrası kısa vadede karşılıklı işbirliği ve ortak çalışmalar gerçekleştirme açısından mevcut aksiyondan yüksek fayda sağlayabileceğimize kanaat oluşturdum.''


Öneriler

''PRIORITY aksiyonu çevredeki mikro ve nanoplastiklerin örneklenmesi ve analizi için teknik standartları geliştirmeyi, maruz kalma ve biyolojik etkilerin daha güvenilir bir değerlendirmesini geliştirmeyi ve çevrenin iyileştirilmesi ve geri kazanılması açısından faaliyetleri ilerletmeyi amaçlamaktadır. Bu alanda çalışan veya ilgi duyan araştırmacıların katılımını tavsiye ederim.''

 

*** Uzmanlık ve ilgi alanlarınızla uyumlu COST Aksiyonlarını belirlemek ve ilgili aksiyonlara dahil olmak adına izleyeceğiniz yol haritası ve destek için KTÜ TTM uzmanları ile iletişime geçebilirsiniz.