haberler

Üniversitemiz, ''2022 Yılı Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi'' Sıralamasında Son 4 Yılda 12 Sıra Yükselerek 27. Sırada Yer Aldı

Üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma kabiliyetlerinden, iş birliği ve etkileşim faaliyetlerine, fikri mülkiyet verimliliğine, girişimcilik ve yenilikçilik kültürüne ve ekonomik katkıya kadar bir dizi faktöre dayanarak üniversitelerin performansını değerlendiren Endeks, girişimcilik ve yenilikçilik performanslarına göre üniversiteleri sıralayarak, üniversiteler arasında girişimcilik ve yenilikçilik odaklı rekabeti artırmayı ve girişimcilik çabalarının gelişmesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’nde Üniversiteler 4 boyut (bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, iş birliği ve etkileşim ile ekonomik ve toplumsal katkı) altında 23 göstergeye (yayın, atıf, proje, doktora eğitimi, patent, sanayi iş birliği, uluslararası değişim hareketliliği ve iş birliği, akademisyen firmaları, ticarileşme vb.) göre sıralanmıştır. Endeks sıralamasına öğretim üyesi sayısı 50'nin üzerinde olan 192 üniversite dahil edilmiş olup, endeksin veri toplama sürecine 287 kurum katkı sağlamıştır. Buna göre her boyutta alınan toplam puana göre Üniversitemiz; “Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği” boyutunda 7,67., “Fikrî Mülkiyet Havuzu” boyutunda 8,6., “İş Birliği ve Etkileşim” boyutunda 13,93., ve “Ekonomik ve Toplumsal Katkı” boyutunda 18,86 puan almıştır.

Endeksin ilk 30’unda Ankara’nın doğusundaki 3 üniversiteden biri olan Üniversitemiz son 4 yılda (2019 yılında 39’uncu, 2020 yılında 33’üncü, 2021 yılında 31’inci) 12 sıra birden yükselerek 2022 yılında 27’nci sırada yer almıştır.

Üniversitemizin 2012-2022 yılları arasında Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi Sıralaması ve Puanlarını aşağıdaki grafikte detaylı olarak inceleyebilirsiniz.


05 Nisan 2023