haberler

KTÜ TTM 2022 Yılı Dış Paydaş ve İç Paydaş Toplantıları Yapıldı!

KTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemil Rakıcı’nın açılış konuşması ve KTÜ TTM Müdürü Prof. Dr. Oktay YILDIZ’ın sunumlarıyla 24.11.2022 tarihinde, ISO 9001:2015 kalite belgesi uyarınca dış paydaş ve iç paydaş toplantıları TTM Seminer Salonunda gerçekleştirildi.

Yapılan toplantılara KTÜ TTM dış paydaşlarından Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Ortahisar Belediyesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Trabzon Teknokent, KOSGEB Trabzon Müdürlüğü, Trabzon İl Göç İdaresi Müdürlüğü, MÜSİAD Trabzon Şubesi, Trabzon Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Arsin OSB, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası ve Artvin Çoruh Üniversitesi temsilcileri katılım gösterdi. Düzenlenen iç paydaş toplantısına ise üniversitemizin uygulama ve araştırma merkezlerinin yanı sıra Dekanlıklar, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Yapı İşleri ve Teknoloji Daire Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Kariyer Merkezi, Dış İlişkiler Ofisi gibi rektörlüğe bağlı diğer birimlerin yönetici ve temsilcileri katılım gösterdi.

KTÜ TTM Müdürü Prof. Dr. Oktay Yıldız, Merkezimizin 2022 yıllık faaliyetleri hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Sunumunda 2022 yılında halihazırda 140’a yakın etkinlik/eğitim düzenlendiğini, personelin 100’e yakın eğitime/etkinliğe katılım sağladığını, Üniversitemiz akademisyenlerinin projelerine/fikirlerine çok çeşitli destekler sağlandığını, bu sayede KTÜ’nün ulusal kaynaklardan desteklenen 30 projesinin kabul edildiğini, bu projelerin bütçesinin yaklaşık 14 Milyon TL olduğunu, uluslararası kaynaklardan desteklenen 7 projesinin kabul edildiğini ve bütçelerinin yaklaşık 23Milyon TL olduğunu belirtti. Öte yandan sunumunda üniversite-sanayi iş birliği çalışmalarını geliştirmek için gerçekleştirilen çalışmalara da değinmiş olup, bu bağlamda akademisyen/firma ziyaretleri, sözleşme bazlı araştırma çalışmaları, eşleştirme çalışmaları gerçekleştirildiğini bu sayede kamu fonları ile 30, özel sektör fonları ile 28 projenin desteklenerek çalışmaları sürdürdüğünü ve bu projelerin toplam bütçesinin 10 milyon TL’nin üzerinde olduğunu belirtti. KTÜ TTM tarafından yönetilen KTÜ Fikri Sınai Mülkiyet Hakları Politikası çerçevesinde 2022 yılı itibariyle 220’den fazla buluş sahibi, 116 ulusal patent başvurusu, 41 uluslararası patent başvurusu yapmış olduğunu, tescilli patentlerin ticarileşmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Merkez tarafından öğrenci ve girişimcilere de çok aktif destek verildiğini belirtilmiş olup, uygulanan TÜBİTAK Projesi sayesinde 1,5 yılda 16 girişimcinin şirketleşmesine destek olunduğunu, öğrenci projelerinde de başarı oranının %95’e varan seviyede olduğunu belirtti.

 

İç ve Dış paydaşlarla iletişim ve iş birliklerinin geliştirilmesi ve KTÜ TTM süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik katılımcılar ile interaktif anket çalışması yapılmıştır. Elde edilen anonim görüşler anlık olarak değerlendirilmiş, atılması gereken somut adımlar planlanarak toplantılar sonlandırılmıştır.

 


25 Kasım 2022