girişimcilik ve şirketleşme hizmetleri

GİRİŞİMCİLİK VE ŞİRKETLEŞME HİZMETLERİ

 

Son yılların en önemli teması haline gelen “Girişimcilik”, ekonomik büyüme, istihdam yaratma ve sosyal ilerlemenin temel faktörü olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik durum, istihdam sorunları, bunlara bağlı olarak gelişen sosyal sorunlar ve buna karşılık ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyeli göz önüne alındığında, gençlerin ve araştırmacıların girişimciliğe yönlendirilmesi önemli bir inisiyatiftir. Ancak araştırmacıların, lisans ve lisansüstü çalışma yapan öğrencilerin gerek ticari hayata atılmadaki endişeleri ve gelecek kaygıları akademik bilgi ve teknolojilerin yatırıma dönüştürülmesi sürecini sekteye uğratmaktadır. 

KTÜ TTM bu modül bazında özellikle Trabzon Teknokent ile yürüttüğü çalışmalarla, teknolojik ve yenilikçi fikirlerini katma değere dönüştürmek isteyen girişimci adaylarına hizmet vermektedir. 

KTÜ TTM bünyesinde yürütülen “Şirketleşme ve Girişimcilik Hizmetleri” ile 

Amaçlanan;   

  • Bir bölge TTM’si mantalitesi ile kurulan KTÜ TTM’ nin Doğu Karadeniz Bölgesinde yer alan üniversitelerde  girşimcilik kültürünün oluşturulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi 

  • Modül içeriğinde bilginin ürüne dönüşmesi için akademisyen, üniversite öğrencileri ve proje fikir sahibi kişilerin girişimcilik ruhu ile şirketleşmesi ve oluşan şirketlerin desteklenmesidir. 

Hizmetlerimiz: 

Girişimciliğe yönlendirme: 
Lisans ve lisansüstü öğrenciler, araştırmacı ve akademisyenlere girişimcilik olgusu aşılanarak ve mevcut fırsatlara yönlendirilmesi 

Teknik  Destek: 
Girişimci adaylarına; iş fikri doğrulama ve olgunlaştırma, şirket kurma, yatırımcı buluşmaları, lisans anlaşmaları, ulusal/uluslararası ortak arama, patent devri, fon kaynaklarından yararlanma vb. teknik süreçlerde hizmet sunulması ve destek olunması 

Ar-Ge ve İnovasyon günleri: 
Girişimciliğin özendirilmesi adına ödüllü proje yarışmaları, Ar-Ge ve İnovasyon günlerinin düzenlenmesi 

Akademisyen Desteği: 
Yenilikçi iş fikriyle başvuran firma ya da girişimcinin fikrinin şekillenmesi ve geliştirilmesi aşamasında alanında uzman akademisyenden destek almasını sağlamak 

Bilgilendirme: 
Şirketleşme ve Girişimcilik hizmetleri ve destekleri ile ilgili bilgilendirme amaçlı raporlar, makale vb. çalışmaların derlenmesi ve web sayfasında yayınlanması 

Seminer, Eğitim vb. Etkinliler: 
Öğrenciler, araştırmacılar, akademisyenlerin katılımına açık mevcut girişimcilik ve şirketleşme destekleri, teşvik programları hakkında seminerler ve girişimcilik eğitimlerinin düzenlenmesi 

TTM BölümToplantıları: 
Üniversite içinde TTM’nin verdiği desteklerin bilinirliğinin sağlanması için Bölümlerde toplantılar düzenlenmesi 

Akademisyen Ziyaretleri: 
Modül faaliyetlerine yönelik olarak yüksek potansiyel taşıyan akademisyenlerin birebir ziyaret edilmesi 

Eşleştirme: 
Girişimci fikrinin yatırımcıya sunulması, desteklenmesi halinde en hızlı şekilde hayata geçirilmelerini sağlamak  

Bu kapsamda girişimci ile akademisyen (eğer girişimci akademisyen değilse) bir araya getirilir. Sürecin işlemesinde girişimcinin ihtiyaç analizi yapılır, veri tabanı üzerinden ihtiyaca cevap verebilecek en iyi akademisyen seçilir. Girişimciden önce akademisyen ile yapılan görüşmeyi takiben yuvarlak masa toplantısı ile taraflar bir araya getirilir. TTM bu görüşmede süreci kontrol eder. 

Eğer girişimci fikir sahibi ise ve yatırımcı ile birliktelik yapmak istiyor ise fikirle ilgilenecek yatırımcı tespit edilir. TTM birimi tarafından yatırımcı ile bir ön görüşme yapılır ve sonraki süreçte fikir sahibi girişimci ile yatırımcı yuvarlak masa toplantısında bir araya getirilir. 

Projelendirme : 
Firma/yatırımcı ile girişimcilerin bir araya getirilmesi, fikir ve projelerinin temelleri sağlam, iş planı netleştirilmiş, Ar-Ge içeriği oluşturulmuş olarak en hızlı şekilde hayata geçirilmesinin sağlanması 

Kuluçka Hizmeti: 
Start up ve spin off firmalarına kuruluş aşamalarında kuluçka hizmeti sağlanması ve başlangıç sermayelerine ulaşmada destek sağlanması 

İlgili Dokümanlar ve Linkler: 

İş Akış Şeması; 

Girişimcilik Destek Süreci 

İş fikrinizi KTÜ TTM’ye iletmek için;  https://forms.gle/9dyCjA6zMkhevDan9 

TÜBİTAK 1512 BİGG Programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru için;  bigg.ktu.edu.tr 

Girişimci adaylarına Mentor olarak destek vermek isterseniz mentor kayıt linki:  https://forms.gle/mbH294B9b3wm3caA7 

 

Hizmetlerimize ulaşmak için tıklayınız..