duyurular

27

Nisan

Ufuk Avrupa Toprak Misyonu Bilgi Günü

KTUTTM

 

TÜBİTAK AB Çerçeve Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi tarafından “Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” Teknik Destek Projesi kapsamında Ufuk Avrupa Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu temasında düzenlenecek olan Genel Bilgilendirme Çevrim içi Semineri 10 Mayıs 2023 tarihinde, öğleden sonra oturumları şeklinde gerçekleşecektir.

 

Çevrim içi düzenlenecek olan çalıştay, Toprak Sağlığı ve Gıda Misyonu 2023 çağrıları kapsamında potansiyel yararlanıcıları desteklemek için birçok konuya ışık tutacaktır. Bu kapsamda, Toprak ve Gıda faaliyetleriyle ilgilenmekte olan yenilikçi paydaşlar ile Toprak Misyonu altında başarılı bir şekilde proje teklifine yönelik bilgi edinmek isteyen diğer ilgili aktörlere (firmalar, üniversiteler, sanayi, STK'lar, kamu kurumları vb..) tematik uzmanlar ile inceleme imkânı sunulacaktır.

 

Etkinlik Duyurusu ve Gündem için: https://ufukavrupa.org.tr/tr/haberler/ufuk-avrupa-toprak-misyonu-bilgi-gunu

Etkinliğe yönelik kayıt için lütfen tıklayınız: https://docs.google.com/forms/d/13SLHo_nICf-Asisg_Ijlh_BoRpPWYW3VxcB-xBxsORc