duyurular

21

Aralık

TÜSEB Lisans ve Lisansüstü Öğrencilerine Yönelik Destek Programları

KTUTTM

 

Program Adı:

TÜSEB Lisans Öğrencilerine Yönelik A1 Proje Destek Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencileri tarafından yürütülecek kısa süreli projeleri destekleyerek araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Genç bilim insanlarının yetiştirilmesinde öncülük yaparak; sağlık alanında yaşanan sorunların, mühendislik ve sağlık bilimlerinin ortak yaklaşımıyla ve sanayi iş birliğiyle çözümlenmesi hedeflenmektedir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Proje Yürütücülerinin:

 • Üniversitelerin mühendislik veya sağlık bilimlerinde lisans öğrencisi olması gerekmektedir.

*Yürütücü olarak başvuran adayların çalışmalarının yürütüleceği birim yetkilisinden proje yürütücülüğü yapabileceğine dair destek mektubu sunmaları şarttır.

**Açık öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri ile normal öğrenim sürelerini doldurmuş öğrenciler başvuramazlar.

Bütçesi:

20.000,00 TL

Destek Oranı:

%100

Süresi:

En fazla 12 ay

Son Başvuru Tarihi:

Sürekli başvuruya açık

Nasıl Başvurulur? :

https://tbys.tuseb.gov.tr/#/giris adresinden çevrim içi başvuru gerçekleştirildikten sonra; basılı ve ıslak imzalı belgeler 7 gün içinde TÜSEB’e iletilmelidir.

Programa Ait Özellikler:

 • Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması gerekmektedir. Akademik danışman Dr. unvanına sahip olmalıdır ve aynı dönem içerisinde en fazla beş proje için danışmanlık yapıyor olmalıdır.
 • Tıp fakültesinde öğrenim görenler haricindeki öğrencilerin başvurduğu projeler için Tıp fakültesi kadrosunda bulunan doktoralı öğretim üyeleri arasından bir eş danışman seçilmelidir.
 • Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından başvurulan projelerde akademik danışmanın yanında bir sanayi temsilcisi eş danışman olarak yer almalıdır.
 • Proje yürütücüsü olan öğrencinin, proje tamamlanmadan herhangi bir sebeple eğitiminin sona ermesi halinde proje yürütücüsü değişikliğine gidilir veya proje yürürlükten kaldırılır.
 • Başvuru sahibi aynı dönem içinde birden fazla projeye başvuru yapmamalı ve aynı proje ile daha önce TÜSEB veya herhangi bir kurumdan destek almamış olmalıdır.
 • Öğrenciler programa bireysel veya takım halinde başvuru yapabilirler. Takım halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜSEB’e karşı sorumludur. Bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir.
 • Üniversite öğrencisi/öğrencilerine hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır.
 • Çağrı Başvuru Alanları aşağıdaki gibidir;
 • Beyin Bilgisayar Arayüzleri
 • Sağlık Eğitimi Amaçlı Simülatör Tasarımı
 • Biyoinformatik
 • Giyilebilir Sağlık Teknolojileri
 • Medikal Robotik
 • Nörobilim
 • Engelli Bireyler için Destekleyici Teknolojiler
 • Evde Bakım Hizmetlerine Yönelik Teknolojiler
 • Rehabilitasyon Teknolojileri
 • Sağlıkta Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Klinik Karar Destek Sistemleri
 • Hızlı Tanı Kiti
 • Yapay Organ
 • Protez ve Ortez Teknolojileri
 • Acil Sağlık Teknolojileri

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel

 

Program Adı:

TÜSEB Yüksek Lisans Öğrencilerine Yönelik A2 Proje Destek Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Üniversitelerde öğrenim görmekte olan yüksek lisans öğrencileri tarafından yürütülecek kısa süreli projeleri destekleyerek araştırma yapmaya teşvik etmektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Proje Yürütücülerinin:

 • Türkiye’ de yerleşik yüksek öğretim kurumlarının TÜSEB tarafından belirlenen programlarına kayıtlı yüksek lisans öğrencileri proje yürütücüsü olabilir.

Bütçesi:

60.000,00 TL

Destek Oranı:

%100

Süresi:

En fazla 24 ay

Son Başvuru Tarihi:

Sürekli başvuruya açık

Nasıl Başvurulur? :

https://tbys.tuseb.gov.tr/#/giris adresinden çevrim içi başvuru gerçekleştirildikten sonra; basılı ve ıslak imzalı belgeler 7 gün içinde TÜSEB’e iletilmelidir.

Programa Ait Özellikler:

 • Başvuru sahibi aynı dönem içinde birden fazla projeye başvuru yapmamalı ve aynı proje ile daha önce TÜSEB veya herhangi bir kurumdan destek almamış olmalıdır.
 • Yürütücü olarak başvuran adayların çalışmalarının yürütüleceği birim yetkilisinden proje yürütücülüğü yapabileceğine dair destek mektubu sunmaları şarttır.
 • Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması gerekmektedir. Akademik danışman Dr. unvanına sahip olmalıdır ve aynı dönem içerisinde en fazla beş proje için danışmanlık yapıyor olmalıdır.
 • Proje yürütücüsü olan öğrencinin, proje tamamlanmadan herhangi bir sebeple eğitiminin sona ermesi halinde proje yürütücüsü değişikliğine gidilir veya proje yürürlükten kaldırılır.
 • Öğrenciye danışmanlık yapacak akademik danışmanlara ve sanayi temsilcilerine danışmanlık ücreti verilecektir.
 • Üniversite öğrencisi/öğrencilerine hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderler için hibe desteği sağlanır.
 • Çağrı Başvuru Alanları aşağıdaki gibidir;
 • Beyin Bilgisayar Arayüzleri
 • Sağlık Eğitimi Amaçlı Simülatör Tasarımı
 • Biyoinformatik
 • Giyilebilir Sağlık Teknolojileri
 • Medikal Robotik
 • Nörobilim
 • Engelli Bireyler için Destekleyici Teknolojiler
 • Evde Bakım Hizmetlerine Yönelik Teknolojiler
 • Rehabilitasyon Teknolojileri
 • Sağlıkta Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 • Klinik Karar Destek Sistemleri
 • Hızlı Tanı Kiti
 • Yapay Organ
 • Protez ve Ortez Teknolojileri
 • Acil Sağlık Teknolojileri

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel

 

 

Program Adı:

TÜSEB 2022-A3-DR/TUS A Grubu Acil Ar-Ge Proje Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri tarafından yürütülecek kısa süreli aşı, ilaç, tıbbi cihaz, tanı kiti vb. sağlık bilim ve teknolojileri ile ilgili alanlardaki projelerin desteklenmesidir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Türkiye’de yerleşik yükseköğretim kurumları, kamu kurum ve kuruluşları veya araştırma enstitüleri/merkezleri proje yürütücüsü kuruluş olabilir.

 

Proje yürütücüsünün;

 • Yükseköğretim kurumları, araştırma enstitüleri/merkezleri ile eğitim ve araştırma hastanesi bünyesinde doktora/tıpta uzmanlık öğrenimine devam ediyor olması (doktora öğrencisi olma durumunda tez aşamasına geçmiş olma şartı aranır) gerekir.
 • Bu kapsamı dışında kalan kamu kurum ve kuruluşu personelinin, proje konusu ile ilgili alanda en az 4 yıllık lisans mezunu olması gerekir.
 • Öğrenimi devam eden doktora öğrencileri için, proje sözleşmesinde belirtilen proje başlama tarihinden itibaren, öğrenim süresinin tamamlanmasına en az 2 yıl kalmış olma şartı aranır.
 • Proje sonuç raporu son gönderim tarihi, toplam doktora öğrenim süresi içinde bir tarih olmalıdır.

Bütçesi:

100.000,00 TL 

Destek Oranı:

%100

Süresi:

 • En fazla 12 aydır.
 • Proje yürütücüsünün, tez aşamasına geçmiş doktora öğrencisi olması durumunda proje süresi en fazla 24 aydır.

Son Başvuru Tarihi:

Sürekli başvuruya açık

Nasıl Başvurulur? :

https://tbys.tuseb.gov.tr/#/giris adresinden çevrim içi başvuru gerçekleştirildikten sonra; basılı ve ıslak imzalı belgeler 7 gün içinde TÜSEB’e iletilmelidir.

Programa Ait Özellikler:

 • Yürütücü olarak başvuran adayların, lisansüstü tez danışmanından ve laboratuvar çalışmalarının yürütüleceği birim yetkilisinden proje yürütücülüğü yapabileceğine dair destek mektubu sunmaları şarttır.
 • Doktora veya tıpta uzmanlık öğrenimine devam eden proje yürütücüsünün, proje tamamlanmadan önce herhangi bir sebeple eğitiminin sona ermesi halinde projede yürütücü değişikliğine gidilir veya proje yürürlükten kaldırılır.
 • Çağrı Başvuru Alanları aşağıdaki gibidir;
 •  Anne, Çocuk Ergen Sağlığı
 •  Aşı
 •  Beyin Bilgisayar Ara yüzleri
 •  Biyoinformatik
 •  Biyomalzeme
 •  Biyoteknoloji
 •  Doku Mühendisliği
 •  Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
 •  Giyilebilir Sağlık Teknolojileri
 •  Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar
 •  İlaç
 •  Kanser
 •  Medikal Robotik
 •  Nörobilim
 •  Rehabilitasyon Teknolojileri
 •  Sağlıkta Dijital Dönüşüm Teknolojileri
 •  Sağlıkta Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları
 •  Sağlık Veri Araştırmaları ve Yapay Zekâ Uygulamaları
 •  Tanı Kiti
 •  Tıbbi Cihaz
 •  Yapay Organ

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://tbys.tuseb.gov.tr/#/aktifcagrilistesidispanel