duyurular

23

Mayıs

Türkiye-Birleşik Krallık Ortaklığında ''Uluslararası Bilim Ortaklıkları-Araştırma İş birlikleri Fonu' İkinci Çağrısı Başvurulara Açıldı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

Türkiye-Birleşik Krallık Ortaklığında “Uluslararası Bilim Ortaklıkları-Araştırma İş birlikleri Fonu” İkinci Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK ve British Council

Amacı:

Uluslararası Bilim Ortaklıkları Fonu (ISPF), potansiyeli mümkün kılmak ve refahı desteklemek amacıyla tasarlanmıştır. Araştırma ve inovasyonu uluslararası ilişkilerimizin merkezine yerleştirir, Birleşik Krallık'taki araştırmacılara çağımızın önemli konularında dünya genelindeki meslektaşlarıyla birlikte çalışma olanağı sağlar.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

- Her teklifte Birleşik Krallık'tan bir Proje Lideri ve belirtilen Ortak Ülke/Bölgeden bir Proje Lideri bulunmalıdır.

- Her iki Proje Lideri de Lider Araştırmacılar veya Yerleşik Araştırmacılar olmalıdır

- Birleşik Krallık Proje Liderleri aşağıdakilerden birinin daimi çalışanı olmalıdır (bu, Emeritus ve Fahri Profesörlerin lider olarak başvuramayacağı anlamına gelir):

- Ek 1'de aksi belirtilmedikçe, yüksek kaliteli araştırma yapma kapasitesine sahip, kâr amacı gütmeyen bir yükseköğretim kurumu.

- Bir Birleşik Krallık yükseköğretim kurumu (tüm Birleşik Krallık yükseköğretim kurumları uygundur).

- Yüksek kalitede araştırma yapma kapasitesine sahip, kâr amacı gütmeyen bir araştırma kuruluşu. Uygun Birleşik Krallık kurumlarının listesi, web sitesindeki hibe çağrısı belgelerine eklenmiştir. Bir Catapult Merkezi (Birleşik Krallık Proje Lideri olması durumunda).

- Her iki Proje Liderinin kurumu da ('Lider Kurumlar') hibeyi yönetme kapasitesine sahip olmalıdır.

- Önerilen faaliyetlerin açıkça farklı olması koşuluyla, tek bir kurum bünyesindeki münferit departmanlar çağrı başına birden fazla başvuru yapabilir.

- Proje Yürütücüleri her bir çağrı için yalnızca bir Araştırma İşbirliği başvurusunda bulunabilir.

- Halihazırda British Council'dan ISPF Araştırma İşbirlikleri hibesine sahip olan Proje Yürütücüleri bu çağrı kapsamında başvuruda bulunamazlar.

- Birleşik Krallık'taki veya başka bir ülkedeki yükseköğretim kurumlarına bağlı olan ve ortak ülkede yerleşik bulunan kuruluşlar

Bütçesi:

80.000 Sterlin

Destek Oranı:

Hibe anlaşması, Birleşik Krallık yükseköğretim kurumları ile imzalanacak; ve finansman, Birleşik Krallık yükseköğretim kurumlarına dağıtılacaktır. Fonlanan Birleşik Krallık kurumları, bütçenin yarısını Türk kurumlarına hibe anlaşmalarına dayanarak dağıtmaktan sorumlu olacaktır. Birleşik Krallık proje liderleri, teklifleri %100 tam ekonomik maliyet (FEC) rakamlarıyla sunmalıdır. Başarılı olmaları durumunda, British Council, Birleşik Krallık araştırma kuruluşlarına ödenen tam ekonomik maliyetin %80'ini karşılayacak ve kurumun geri kalan %20'yi desteklemesini bekleyecektir.

Süresi:

22 ay

Son Başvuru Tarihi:

9 Temmuz 2024, Birleşik Krallık saati ile 10:00

Nasıl Başvurulur? :

Tıklayınız.

Programa Ait Özellikler:

Temel araştırma temaları:

 

  • Dayanıklı Gezegen: Temiz enerji, aşırı hava ve iklim koşulları, tarım teknolojisi, çevresel direnç
  • Dönüştürücü Teknolojiler: Yapay zeka, kuantum, yarı iletkenler, geleceğin telekomünikasyonu
  • Sağlıklı İnsanlar, Hayvanlar ve Bitkiler: Biyogüvenlik ve patojen tespiti, küresel sağlık ve pandemiler, genomik ve dijital sağlık, antimikrobiyal direnç (AMR)

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

Tıklayınız.