duyurular

07

Mart

TÜBİTAK-Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi (MCST) İkili İş Birliği Programı 2023 Yılı Çağrısı

KTUTTM

 

Program Adı:

TÜBİTAK-Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi (MCST) İkili İş Birliği Programı 2023 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

TÜBİTAK ile Malta Bilim ve Teknoloji Konseyi (Malta Council for Science and Technology-MCST) arasındaki mevcut iş birliği protokolü çerçevesinde ortak projeler desteklenecektir. Bu 3. Ortak Çağrı, her iki ülkeden araştırmacıların ve yenilikçilerin bilimsel uzmanlıklarını ve ağlarını güçlendirmelerine yardımcı olacak ve yıllık PRIMA Bölüm 1 ve Bölüm 2 Çağrıları da dahil olmak üzere gelecekteki fon çağrılarında daha fazla işbirliği yapmalarını sağlayacaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

1.250.000 TL

Destek Oranı:

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

24 Ay

Son Başvuru Tarihi:

15.05.2023

Nasıl Başvurulur? :

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/

Programa Ait Özellikler:

Ortak proje önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Malta’daki bilim insanları ile "proje ortağı" olarak anlaşmaları gerekmektedir. Tek taraflı proje başvuruları kabul edilmemektedir.

 

Çağrı kapsamında aşağıdaki alanlarda başvuru gerçekleştirilebilecektir:

 

1. PRIMA Programı Tematik Alanları

 • Su Yönetimi
 • Tarım Sistemleri
 • Tarımsal Gıda Değer Zinciri

2. Dijital Teknolojiler

 • Yapay Zeka
 •  Büyük Veri ve Veri Analitiği
 • Bulut Bilişim
 • Dağıtık Defter Teknolojileri (DLT-Blockchain)
 • Nesnelerin İnterneti
 • Dijital Oyunlar

3. Akıllı Üretim

 • Sürdürülebilir üretim
 • Esnek otomasyon

4. Sağlık

 • Sağlık Teknolojileri
 • Biyoteknolojik ilaçlar
 • Sağlıkta ileri malzemeler
 • Sağlıkta Yapay Zeka
 • Sağlıkta Büyük Veri ve Bulut Bilişim
 • Sağlık verilerinin siber güvenliği

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-malta-bilim-ve-teknoloji-konseyi-mcst-ikili-is-birligi-programi-2023-yili-cagrisi-basvuruya