duyurular

06

Kasım

TÜBİTAK - BUSINESS FINLAND Ortak Proje Çağrısı

KTUTTM

Program Adı:

TÜBİTAK – BUSINESS FINLAND Ortak Proje Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ile Yenilik Destek Ajansı BUSINESS FINLAND arasında imzalanan Araştırma, Geliştirme ve Yenilik Alanlarında İş birliği Protokolü çerçevesinde TÜBİTAK ve BUSINESS FINLAND, Finlandiyalı ve Türk ortakların birlikte yürüteceği Ar-Ge ve yenilik projeleri için ortak bir çağrı başlatıyor. Çağrının amacı, ortakların uluslararası iş birliği yapmalarına ve yeni araştırma ortamlarına, tesislerine, bilgi birikimine ve uzmanlığa erişim sağlamalarına olanak tanıyarak araştırmalarının kalitesini artırmak ve araştırma ve yenilikçiliği ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmelerini sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Ortak bir Ar-Ge projesi için her bir teklif, birbirinden bağımsız en az iki (kâr amacı güden) kuruluşu, Finlandiya'da yerleşik bir uygun işletmeyi ve Türkiye'de yerleşik bir uygun işletmeyi içeren bir konsorsiyum tarafından sunulmalıdır.

- Türkiye ve Finlandiya merkezli ekiplerin her biri bir Baş Araştırmacı (LPI) tarafından yönetilmelidir.

- Her teklifin, teklifin sanayi kuruluşu LPI'larından biri arasından seçilecek bir Proje Koordinatörü olmalıdır ve bu kişi tüm konsorsiyumu koordine etmekten sorumludur.

- Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları TÜBİTAK 1071-

Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

- Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları bu çağrı kapsamında başvuruda bulunabilmek için en az bir özel kuruluşun yürütücü kuruluşlar arasında bulunduğu bir ortaklık kurmalıdır.

- Özel kuruluşların başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliğinde bulunmaları önerilmektedir.

Bütçesi:

Proje teklifleri için azami bir bütçe sınırı yoktur, ancak proje planının her bir maliyet kalemi motive edilmeli ve teklif sahiplerinin projeyi yürütmek için finansal kapasiteye sahip olması gerekmektedir.

Destek Oranı:

- Yükseköğretim kurumları, enstitüleri, kamu Ar-Ge merkezleri onaylanan bütçenin %100'ünü alabilmektedir.

- Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ'ler) onaylanan bütçenin %75'ini, Türkiye'deki büyük ölçekli işletmeler ise onaylanan bütçenin %60'ını alabilmektedir.

Süresi:

Projelerin süresi üç yılı (36 ay) geçmemelidir.

Son Başvuru Tarihi:

16 Şubat 2024

Nasıl Başvurulur? 

Tıklayınız

Programa Ait Özellikler:

Bu çağrı özellikle otomotiv veya tekstil endüstrilerinde üretimin sürdürülebilirliği alanındaki uygulamaları hedeflemektedir. Sürdürülebilirlik iyileştirmeleri, örneğin emisyonların azaltılması, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi (dijitalleşme, malzeme verimliliği ve yeni iş modelleri) ve yeni sürdürülebilir hammaddelerin kullanımı için aranabilir. Diğer tematik alanlardan gelen başvurular bu ortak çağrı kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

 Tıkayınız