duyurular

23

Mayıs

TÜBİTAK - Bulgar Tarım Akademisi İkili İş Birliği Çağrısı Açıldı

Teknoloji Transferi Uygulama ve Araştırma Merkezi

Program Adı:

TÜBİTAK – Bulgar Tarım Akademisi İkili İş Birliği Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Çağrının amacı, ortakların uluslararası iş birliği yapmalarına ve yeni araştırma ortamlarına, tesislerine, bilgilerine ve uzmanlıklarına erişim sağlayarak araştırmalarının kalitesini artırmalarına ve araştırma ve yenilikleri ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmelerine olanak sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Fon almaya hak kazanan Türk ortaklar proje başına 2.000.000 Türk Lirasına kadar (genel giderler ve proje teşvik ikramiyesi (PTİ) hariç) fon alabilirler. Finansman için uygun olan Bulgar ortaklar proje başına 20.000 Avro'ya kadar destek alabilirler.

Destek Oranı:

Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri, kamu kurum ve kuruluşları ve özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

En fazla 24 ay

Son Başvuru Tarihi:

31 Temmuz 2024

Nasıl Başvurulur? :

 Tıklayınız.

Programa Ait Özellikler:

Çağrı aşağıdaki araştırma alanlarına ve tematik alanlara açıktır:

· Bahçe Bitkileri

· Tarla bitkileri

· Sürdürülebilir Tarım, hayvancılık dahil

Detaylı Bilgi / Rehber:

 Tıklayınız.