duyurular

31

Ağustos

TÜBİTAK - ASF Ortak Proje Çağrısı Açıldı

KTÜ TTM

Program Adı:

TÜBİTAK – ASF Ortak Proje Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Çağrının amacı, ortakların uluslararası işbirliği yapmalarına ve yeni araştırma ortamlarına, tesislerine, bilgi birikimine ve uzmanlığa erişim sağlamalarına olanak tanıyarak araştırmalarının kalitesini artırmak ve araştırma ve inovasyonu ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürmelerini sağlamaktır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

• Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar) ve bu özel kuruluşlarla birlikte başvuruda bulunacak Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları TÜBİTAK 1071- Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı hükümleri doğrultusunda desteklenecektir.

• Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları bu çağrı kapsamında başvuruda bulunabilmek için en az bir özel kuruluşun yürütücü kuruluşlar arasında bulunduğu bir ortaklık kurmalıdır.

• Özel kuruluşların başvurularında Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliğinde bulunmaları önerilmektedir.

Bütçesi:

TÜBİTAK'tan proje başına 4.800.000 Türk Lirası talep edilebilecektir. Bu kapsamda:

- Fon almaya hak kazanan Türk akademi/kamu kurumu ortakları, proje başına toplamda 2.000.000 Türk Lirasına kadar fon alabilirler.

Destek Oranı:

- Üniversiteler ve Akademik Araştırma Merkezleri/Enstitüleri bir proje için onaylanan bütçenin %100'ünü alabilirler.

- Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmeler onaylanan bütçenin %75'ine kadar fon alabilirler.

- Büyük ölçekli Türk işletmeleri onaylanan bütçenin %60'ına kadar destek alabilirler.

Süresi:

Proje önerilerinin süresi 36 ayı geçmemelidir.

Son Başvuru Tarihi:

17 Kasım 2023

Nasıl Başvurulur? :

https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr 

Programa Ait Özellikler:

-TÜBİTAK ile Azerbaycan Bilim Vakfı (Azerbaijan Science Foundation - ASF) arasında 05 Haziran 2023 tarihinde imzalanan İşbirliği Protokolü doğrultusunda, Türk ve Azerbaycanlı sanayi kuruluşları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma, geliştirme ve yenilik projeleri desteklenecektir.

-Bu çağrı tüm bilimsel ve teknolojik alanlardaki başvurulara açıktır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/tubitak-asf-ortak-proje-cagrisi-acildi