duyurular

23

Mayıs

TÜBİTAK 2537 CAS (Çekya) İkili İş birliği Programı Çağrısı Açıldı

KTUTTM

Program Adı:

TÜBİTAK 2537 - CAS (Çekya) İkili İş birliği Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

TÜBİTAK ile Çek Bilimler Akademisi (Czech Academy of Sciences – CAS) arasında iki ülkenin bilim insanları arasında gerçekleştirilecek olan ortak araştırma projelerini desteklemektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Yürütücü olabilecek kurum/kuruluşlar;

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Proje yürütücülerinin;

 • Üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.

Bütçesi:

Türkiye tarafından önerilen proje için 600.000 TL

Destek Oranı:

% 100

Süresi:

En fazla 36 ay

Son Başvuru Tarihi:

12 Haziran 2023

Nasıl Başvurulur? :

Ortak araştırma projesi önermek isteyen Türkiye'deki bilim insanlarının TÜBİTAK’a, Çek Cumhuriyeti’ndeki bilim insanlarının Çek Bilimler Akademisi’ne başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

TÜBİTAK'a yapılacak proje başvurularının elektronik başvuru sistemi (http://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Programa Ait Özellikler:

 • Desteklenen gider kalemleri; seyahat, yaygınlaştırma ve burs giderleri olacaktır.
 • Türkiye ekibi için, Türkiye'den Çek Cumhuriyeti'ne yapılacak bilimsel ziyaretlerde ekonomi sınıfı uçak biletleri ile birlikte 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygun görülecektir.
 • Türk araştırmacılar için proje kapsamında tek yönlü ziyaretlerin toplam süresi yılda üç aydan fazla olamaz.
 • Türkiye’de yerleşik kuruluşlar ve araştırmacılar TÜBİTAK - 1071 Programı kapsamında desteklenecektir.

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/2537-cas-tubitak_2023_call_text.pdf

https://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/3125/1071_arastirma_projeleri_surec_dokumani.pdf