duyurular

04

Ocak

TEYDEB 1501 ve 1507 Programlarının 2023 Yılı 1. Çağrıları Açıldı!

KTUTTM

 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların başvuru yapabilecekleri, araştırmacıların ise danışman olarak yer alabilecekleri 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı  ve 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2023-1 Çağrıları açılmış bulunmaktadır.

Çağrılar ile firmaların proje esaslı araştırma ‐ teknoloji geliştirme ve yenilikçilik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Destek üst limiti: 

->1507 Programı kapsamında: 1.200.000 TL

->1501 Programı kapsamında ise limitsizdir. Destek oranı her iki program için de %75'tir.

Destek Kalemleri:

  • Personel giderleri,
  • Seyahat giderleri,
  • Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri,
  • Malzeme ve sarf giderleri,
  • Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri,
  • Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri.

Başvurular 02.01.2023 tarihi itibariyle https://eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden alınmaya başlamıştır.

-> 1501-Sanayi Ar-Ge Destek Programı 2023 yılı 1. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

-> 1507-KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı 2023 yılı 1. Çağrı dokümanına ulaşmak için tıklayınız.

***KOBİ ölçeğindeki firmaların yürütücü olarak yer aldığı programlarda üniversite araştırmacıları danışman olarak yer alabilmektedir. 1501 ve 1507 programları kapsamında proje hazırlık ve başvuru aşamaları, akademik destek talebi, firma eşleştirme, sözleşme ve tekliflerin hazırlanması vb. konularında destek ve bilgi almak üzere sizleri merkezimize bekleriz.

Detaylı bilgi için ktutto@ktu.edu.tr adresine mail gönderebilir, dahili numaralardan (1691-1690) Merkezimiz uzmanlarına ulaşabilirsiniz.