duyurular

12

Aralık

TENMAK Teknoloji ve Ürün Geliştirme Projeleri Destek Programı Çağrıları Açıldı

KTÜ TTM

 

Program Adı:

Teknoloji ve Ürün Geliştirme Projeleri Destek Programı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu (TENMAK)

Amacı:

Programın amacı; Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumunun öncelikleri doğrultusunda Kurumun görev alanına giren enerji, maden, iyonlaştırıcı radyasyon, parçacık hızlandırıcıları, nükleer, bor ve nadir toprak elementleri ile ilgili bilim ve teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme sonuçlarının faydalı araç, gereç, malzeme, hizmet, ürün, yöntem, süreç, sistem ve üretim tekniklerine dönüştürülmesi, mevcutların iyileştirilmesi ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla her türlü araştırma, geliştirme, yenilik, tasarım, teknoloji edinme, test ve yerlileştirme faaliyetlerini içeren ürün/teknoloji geliştirme projelerini desteklemektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

Kamu kurum/kuruluşu, üniversite ve özel sektör kuruluşları Proje yürütücüsü kuruluş (PYK) olabilirler. Birden fazla PYK’nın yer aldığı projelerde, projenin yönetiminden sorumlu olan Proje yöneticisi kuruluş (PYÖK) belirlenir.

 

 • PYÖK/PYK’nın kamu kurum/kuruluşu veya üniversite olması durumunda en az doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip olması ve herhangi bir kamu kurum/kuruluşunda çalışan (vakıf üniversitesi çalışanları için tam süreli) olması gerekir.
 • PYÖK/PYK’nın özel sektör kuruluşu olması durumunda, proje konusu ile ilgili alanda en az dört yıllık lisans mezunu olması ve söz konusu kuruluşta, projenin başvuru tarihi itibariyle en az altı ay süreyle çalışıyor olması gerekir.

*Özel sektör kuruluşunun ticaret sicil belgesine sahip ve Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi olması şarttır.

 

**Proje başvurusunda Proje Sonuçları Uygulama Planını sunan ve proje sonuçlarını Türkiye’de uygulamayı taahhüt eden en az bir Sanayi Ortağı olması zorunludur.

 

Detaylı bilgi için; https://www.tenmak.gov.tr/kimler-basvuru-yapabilir.html

Bütçesi:

50.000.000 TL

Destek Oranı:

%80 (%20 Sanayi Ortağı tarafından karşılanacaktır.)

Süresi:

En fazla 36 ay

Son Başvuru Tarihi:

Başvuru Sistemi Açılış Tarihi: 02 Ocak 2023, Kapanış Tarihi: 06 Mart 2023

Çağrı Başlıkları:

Programda aşağıda belirtilen iki farklı çağrı başlığı altında proje başvuruları alınacaktır.

 

 1. Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Hücresi Çağrısı
 2. Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama Teknolojileri Çağrısı

Nasıl Başvurulur? :

Başvurular https://www.tenmak.gov.tr/tendes/ web sayfasından yapılacaktır. Başvuru form ve ekleri imzalı olarak elden veya posta yolu ile teslim edilir.

Programa Ait Özellikler:

Başvurular iki farklı çağrı başlığı altında alınacak olup, çağrılara ait özellikler aşağıdaki gibidir.

 

 1. Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Hücresi Çağrısında, aşağıda listelenmiş üç ana konu öncelikli olarak hedeflenmiştir;
 • Temiz hidrojen üretim teknolojileri (günlük en az 100 kg üretim kapasitesinde olması)
 • Depolama ve sıvılaştırma teknolojileri (günlük en az 100 kg depolama kapasitesinde olan yüksek basınçlı depolama tankları, yeni nesil malzeme ile üretilecek tanklar, sodyum bor hidrür depolama, metal hidrür esaslı adsorbanlı depolama, yeni nesilkimyasal depolama sistemleri)
 •  Yakıt hücresi teknolojileri (uygulama alanına göre en az 10 kW güç çıkış kapasitesine sahip olup modüler bir paket olması)

*Hidrojen Teknolojileri ve Yakıt Hücresi Çağrısına özel teknik hususlar şöyledir:

 • Sadece yerli entegrasyon/montaj içeren proje içerikleri ve pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
 • Altyapı oluşturmaya ve/veya doğrudan endüstriyel üretime hizmet vermeye yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.
 • Proje kapsamında geliştirilecek teknolojik ürünlerin ulusal kalite ve güvenlik standartları ile ilgili mevzuatlara uygun olmalıdır.
 • Proje kapsamında geliştirilecek teknolojik ürünlerin maliyet, kullanım ömrü ve çevre dostu olma yönünden mevcut malzeme ve teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları gerekmektedir.

 

 1. Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama Teknolojileri Çağrısında, aşağıda listelenmiş üç ana konu öncelikli olarak hedeflenmiştir;
 • Karbon yakalama teknolojileri (%95 üzerinde verimli ve günlük en az 1 ton tutabilecek kapasitesini sağlayabilir olması)
 • Karbon kullanım ve faydalı ürüne dönüştürme teknolojileri (karbonun yüksek verim, düşük maliyetle ve modüler olarak yakıtlar, kimyasallar ve karbonatlı mineraller gibi faydalı ürünlere dönüştürülmesi)
 • Karbon depolama teknolojileri (günlük en az 1 ton depolama kapasitesi ile yüksek verim ve düşük maliyete sahip modüler depolama seçeneklerinden rezervuarlara kadar geniş kapsamlı depolama seçenekleri)

*Karbon Yakalama, Kullanım ve Depolama Teknolojileri Çağrısına özel teknik hususlar şöyledir:

 • Sadece yerli entegrasyon/montaj içeren proje içerikleri ve pilot uygulama projeleri destek kapsamı dışındadır.
 • Altyapı oluşturmaya ve/veya doğrudan endüstriyel üretime hizmet vermeye yönelik proje önerileri desteklenmeyecektir.
 • Proje kapsamında geliştirilecek teknolojik ürünlerin ulusal kalite ve güvenlik standartları ile ilgili mevzuatlara uygun olmalıdır. Geliştirilecek bileşenler mevcut patent ve lisans haklarını ihlal etmeyecek şekilde tasarlanmalıdır.
 • Proje kapsamında geliştirilecek teknolojik ürünlerin maliyet, kullanım ömrü ve çevre dostu olma yönünden mevcut malzeme ve teknolojiler ile rekabet edebilir seviyede olmaları gerekmektedir.
 • Proje kapsamında tasarım, yazılım ve donanımlar proje ekibi tarafından geliştirilecek olup detaylarıyla Sanayi Ortağı ve TENMAK’a sunulacaktır.
 • Tasarım ve geliştirme sürecinde yapılacak saha, test ve doğrulama çalışmaları için gerekli olacak altyapı ve destek Sanayi Ortağı tarafından sağlanacaktır.

Detaylı Bilgi / Rehber:

Detaylı bilgi ve çağrı rehberlerine ulaşmak için tıklayınız.