duyurular

30

Ocak

PRIMA Programı 2023 Yılı Çağrıları Açıldı

KTUTTM

 

Program Adı:

PRIMA Programı 2023 Yılı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

PRIMA, TÜBİTAK

Amacı:

Akdeniz bölgesinde su yönetimi, gıda sistemleri ve tarım-gıda değer zinciri temalarında çok ortaklı uluslararası projelerin destekleneceği Akdeniz Bölgesinde Araştırma ve İnovasyon için Ortaklık (Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area - PRIMA) Programı’nın 2023 yılı çağrıları başvurulara açıldı.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

· Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,

· Eğitim ve araştırma hastaneleri,

· Kamu kurum ve kuruluşları,

· Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

Bütçesi:

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

v Proje başına 2.500.000 TL’yi,

v Yürütücü kuruluş başına;

   § Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,

   § Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı:

· Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.

· Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

1.BÖLÜM (SECTION 1)

1.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

22 Mart 2023

2.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

6 Eylül 2023

 

 

2.BÖLÜM (SECTION 2)

1.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

29 Mart 2023

2.Aşama Son Başvuru Tarihi (PRIMA)

13 Eylül 2023

1.Aşama Ulusal Son Başvuru Tarihi (TÜBİTAK)

6 Nisan 2023

1.Aşama E-imza Son Tarih (TÜBİTAK)

12 Nisan 2023

 

Nasıl Başvurulur? :

1. Bölüm kapsamında alınan proje önerileri, UFUK 2020 Programı’ndan PRIMA Programı’na tahsis edilmiş fon ile desteklenecektir. PRIMA Programı 1. Bölüm kapsamında başvurular sadece PRIMA’ya yapılmalıdır. Detaylı bilgi ve uluslararası başvurular için https://prima-med.org/what-we-do/sections/section-1/  adresi ziyaret edilmelidir.

 

2. Bölüm kapsamında alınan proje önerileri ise ulusal fonlayıcı kuruluşların PRIMA Programı’na taahhüt etmiş oldukları fonlar ile desteklenecektir. 2. Bölüm kapsamında, PRIMA’ya yapılacak ortak başvuruya ek olarak, proje konsorsiyumlarında yer alan araştırma ekiplerinin kendi ulusal fonlayıcı kuruluşlarına da başvuru yapmaları gerekmektedir. Uluslararası başvuru koşulları ve detaylı bilgi için https://prima-med.org/what-we-do/sections/section-2/ adresi ziyaret edilmelidir. Konsorsiyumlarda Türkiye’den yer alacak ekipler, ulusal başvurularını https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresi üzerinden TÜBİTAK’a yapacaklardır.

Programa Ait Özellikler:

PRIMA tarafından yapılan yeni bir değişiklik sonucunda, PRIMA kapsamında açılacak olan uluslararası proje çağrılarında yer alacak konsorsiyumun en az 3 farklı katılımcı ülkeden en az 4 farklı tüzel kişilikten katılan araştırmacılardan oluşması şartı bulunmaktadır. Bu çerçevede;

 

· En az 1 tüzel kişilik, AB üyesi veya Akdeniz’e sınırı olmayan Ufuk2020 asosiye ülkesinden: Almanya, Fransa, Portekiz, Hırvatistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Malta, Slovenya

· En az 2 farklı tüzel kişilik*, PRIMA katılımcısı üçüncü ülke veya Akdeniz’e sınırı olan üçüncü ülkeden: Türkiye, Cezayir, Ürdün, İsrail, Tunus, Fas, Lübnan, Mısır

· En az 1 tüzel kişilik, herhangi bir PRIMA katılımcı ülkesinden (AB üyesi olan veya olmayan) olmalıdır.

 

*Söz konusu 2 farklı tüzel kişilik aynı ya da farklı PRIMA katılımcısı üçüncü ülke / Akdeniz’e sınırı olan üçüncü ülkeden (Türkiye, Cezayir, Ürdün, İsrail, Tunus, Fas, Lübnan, Mısır) olabilecektir

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/prima-programi-2023-yili-cagrisi-acildi