duyurular

26

Nisan

Öncelikli Ar-Ge Sağlıkta Akıllı Takip ve Tedavi Sistemleri

KTUTTM

 

Program Adı:

ÖNCELİKLİ AR-GE SAĞLIKTA AKILLI TAKİP VE TEDAVİ SİSTEMLERİ

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜSEB

Amacı:

Mevcut çağrı programı ile Türkiye’de Sağlıkta Uzaktan Takip-Tedavi ve Erken Uyarı Sistemleri çalışmalarının Ar-Ge aşamasından üretim aşamasına getirilerek ürüne dönüştürülmesi ve bu alanda ülkemizin ve bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanmaktadır.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

●      Yüksek Öğretim Kurumları

●      Araştırma enstitüleri /merkezlerinde görev yapan kişiler

●      Özel kuruluşlar (KOBİ ve TGB Bünyesinde Faaliyet Gösteren Firmalar dahil olmak üzere)

●      Teknokent ve kuluçka merkezinde faaliyet gösteren firmalar.

Bütçesi:

Proje destek üst limiti, tüm giderler dahil 2.000.000TL’dir.

Destek Oranı:

%100

Süresi:

Proje süresi en fazla 24 aydır.

Son Başvuru Tarihi:

16.06.2023

Nasıl Başvurulur? :

TÜSEB Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (tuseb.gov.tr)

Programa Ait Özellikler:

Ülkemizde kanser, diyabet, kardiyovasküler ve kronik hastalıkların görülme sıklığı her geçen gün artan bir sağlık ve kalkınma problemi haline gelmektedir. Bu sorunlardan dolayı hastanelerdeki yoğunluk ve hekimlerle sağlık personeli üzerindeki yük de gün geçtikçe artmaktadır. Ayrıca bu hastalıkların tanı, tedavi ve izlenmesi için sağlık bütçesinden ayrılan pay giderek artış göstermektedir.

Bu projelerde üretilen sistemler sayesinde hastanelerin, hekimlerin/sağlık personelinin ve hasta yakınlarının yükü azaltılabilecektir. Bu da hem sağlık kalitesinin artmasına hem de sağlık harcamalarının azalmasına katkı sağlayarak toplum refahına pozitif katkıda bulunacaktır. Ülkemizde çok yaygın olan kalp hastalığı, tansiyon ve şeker hastalığı gibi çok sayıda kronik hastalıkların takibini kolaylaştıracak sistemlerin sağlık ve ekonomik açıdan çok geniş bir etkisi söz konusu olacaktır.

Bu bağlamda, yerli ve milli Sağlıkta Uzaktan Takip-Tedavi ve Erken Uyarı ürünlerinin;

●      Proje başlangıcında, “ürün adayı” en az Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 3 seviyesinde olmalıdır.  

●      Proje bitiminde “ürün adayı” en az Teknoloji Hazırlık Seviyesi (THS) 6 seviyesinde olmalıdır.

 

Çağrıya İlişkin Özel Şartlar

 

1.   Ürünün ticarileşme potansiyeli ve sağlayacağı sosyo-ekonomik fayda somut verilerle (Türkiye ve dünya verileri kullanılarak) belirtilmelidir.

2.   Uzaktan takip-tedavi ürünlerinin yerlileşme ve millileşme potansiyeli ile özgün değeri ve yenilikçi yönü açıkça sunulmalıdır.

3.   Sağlıkta uzaktan takip-tedavi ve erken uyarı sistemlerinin literatürdeki yeri açıkça belirtilmelidir.

4.   Proje ekiplerinde proje konusu ile ilişkili en az bir adet alan uzmanı hekim ve Yapay Zeka konusunda çalışan bir akademisyen mühendis bulunmalıdır.

5.   Ürünün maliyeti, pazar analizi ve referans ürünlere (var ise) göre farklılıkları ve üstünlüğü detaylı olarak sunulmalıdır.

6.   Sarf malzemelere, cihazlara ve hizmet alımına ilişkin proforma sunulması zorunludur.

7.   Proje önerilerinin Teknoloji Hazırlık Seviyesinin en az (THS-3) aşamasının tamamlanmış olması gerekmektedir.

8.   Her bir THS aşamasının tamamlanma durumu hakkında Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’nun ilgili mevzuatına uygun olacak şekilde ve standartta hazırlanan dosyaların başvuru aşamasında TBYS (tbys.tuseb.gov.tr) sistemine yüklenmelidir.

9.   Yukarıda belirtilen THS seviyelerini tamamlamadığı bilimsel olarak tespit edilen veya çağrı özel şartlarına şekilsel olarak uymayan proje önerileri, ön değerlendirme aşamasında iade edilecektir.

 

Detaylı Bilgi / Rehber:

TÜSEB Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (tuseb.gov.tr)