duyurular

12

Ocak

NEURON Cofund2 Projesi 2023 Ortak Uluslararası Çağrısı Açıldı

KTÜ TTM

 

Program Adı:

NEURON Cofund2 Projesi 2023 Ortak Uluslararası Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

TÜBİTAK

Amacı:

Zihinsel sağlıktaki çevresel zorluklara karşı dayanıklılık veya kırılganlıkla ilgili nörobiyolojik mekanizmalar hakkındaki bilgiyi geliştirmek için kritik translasyonel soruları ele alacak çok uluslu, işbirlikçi araştırma projelerini desteklemektir.

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)
 • Vakıflar, dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri, kooperatifler, birlikler, şahıs şirketleri ve adi ortaklıklardan başvuru kabul edilmez.

Bütçesi:

Bir proje kapsamında TÜBİTAK’tan talep edilen katkı Kurum Hissesi ve Proje Teşvik İkramiyesi (PTİ) hariç;

-Proje başına 2.500.000 TL’yi,

-Yürütücü kuruluş başına;

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları için 1.500.000 TL’yi,
 • Özel kuruluşlar için 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir.
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.

Süresi:

Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.

Son Başvuru Tarihi:

 • 1.aşama uluslararası başvurusunun Ortak Çağrı Sekretaryasına sunulması için son tarih (Sadece Konsorsiyum Koordinatörü tarafından başvuru yapılması gerekmektedir) 07.03.2023 (14:00, CET)
 • TÜBİTAK PBS üzerinden ( https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ ) yapılacak 1. aşama ulusal başvurunun onaylanması için son tarih (Türkiye’den başvuru yapan Konsorsiyum Koordinatörlerinin/Partnerlerin başvuru yapması zorunludur) 13.03.2023 (TSİ: 17.30)

Programa Ait Özellikler:

Araştırma önerileri aşağıdaki alanlardan en az birini kapsamalıdır:

 • Olumsuz çevresel zorluklara maruz kalmanın başlattığı akıl hastalıklarının patogenezi, etiyolojisi, ilerlemesi, tedavisi ve önlenmesi dahil olmak üzere akıl sağlığı kırılganlığını ve dayanıklılığını ele alan temel araştırmalar. Bu, zihinsel sağlığı geliştirme, zihinsel bozuklukların görülme sıklığını azaltma ve klinik sonuçları iyileştirme potansiyeline sahip yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi için nörobiyolojik mekanizmalar hakkındaki bilgilerin kullanımını içerebilir.
 • Olumsuz çevresel zorluklara maruz kalma ile başlatılan akıl hastalıkları için önleme, teşhis, hasta sınıflandırması, terapi ve/veya rehabilitasyon için yeni stratejiler geliştirmeyi amaçlayan, ruh sağlığına karşı kırılganlığı ve dayanıklılığı ele alan klinik araştırmalar. Bu, dayanıklılığı artırmak için nörobiyolojik hedeflerin tanımlanmasını amaçlayan araştırma önerilerini içerebilir.

Aşağıdaki araştırma alanları bu çağrının dışında tutulmuştur:

 • Nörodejeneratif Hastalık Araştırmaları Avrupa Birliği Ortak Programı (JPND) tarafından ele alınan nörodejeneratif hastalıklar
 • Mevcut endikasyonları ile mevcut farmakolojik tedavilere odaklanan öneriler
 • Nörobiyolojik mekanizmalardan bağımsız olarak sadece teknolojik gelişmelere odaklanan öneriler

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.tubitak.gov.tr/tr/duyuru/neuron-cofund2-projesi-2023-ortak-uluslararasi-cagrisi-acildi