duyurular

28

Aralık

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı EJP RD 2023 Yılı Çağrısı

KTUTTM

Avrupa nadir hastalıklar araştırma alanında ihtiyaç duyulan acil, akılcı stratejileri oluşturarak yenilikçi klinik çalışmalarla hızlı ve düşük maliyette ilaçların keşfi ve hastaların yaşam kalitesini arttıracak özel bakım yöntemlerinin geliştirilmesidir.

 

Program Adı:

Nadir Hastalıklarda Avrupa Ortak Programı EJP RD 2023 Yılı Çağrısı

Hibe Sağlayıcı Kurum /

Kaynak Bilgisi:

Ufuk Avrupa

Amacı:

Kimler Başvurabilir?

 

(Proje Yürütücüsü /

İştirakçisi / Ortağı /

Araştırmacısı Olma

Şartları):

 • Yükseköğretim Kanunu kapsamında yer alan yükseköğretim kurumları,
 • Eğitim ve araştırma hastaneleri,
 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan ve ticaret sicil belgesi olan Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri (özel kuruluşlar)

 

Proje yürütücülerinin;

 • Üniversite personeli olmaları durumunda doktora/tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta, veteriner hekimlikte uzmanlık/sanatta yeterlik derecesine sahip olmaları gerekmektedir.
 • Kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda çalışmaları durumunda, en az dört yıllık üniversite lisans eğitimi almış olmaları yeterlidir.
 • Projenin yürütüleceği kurumun (yükseköğretim kurumları, kamu kurumları veya özel kuruluşlar) kadrolu/tam zamanlı personeli (emekliler ve herhangi bir kurum/kuruluşta çalışmayan doktora sonrası araştırmacılar hariç) olmaları gerekmektedir.

Bütçesi:

Proje başına 2.500.000 TL’yi aşamaz.

Destek Oranı:

 • Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları - %100 destek oranı
 • Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı

Süresi:

En fazla 36 aydır.

Son Başvuru Tarihi:

15 Şubat 2023 (14:00, Orta Avrupa Saati)

Nasıl Başvurulur? :

TÜBİTAK PBS üzerinden (https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/) yapılacak.

(Çağrı iki aşamalı başvuru ve değerlendirme süreci ile yürütülecektir.)

Programa Ait Özellikler:

EJP RD 2023 yılı uluslararası ortak araştırma projeleri çağrısında “Nadir Hastalıkların Karşılanmayan (İyi Tanımlanmamış) Gereksinimlerinin Belirlenmesine Yönelik Doğal Seyir Çalışmaları - Natural History studies addressing unmet needs in Rare Diseases” başlığında araştırma projeleri desteklenecektir.

Çağrıya başvuracak proje konsorsiyumlarının araştırma proje önerileri aşağıdaki konulardan en az birini içermelidir:

 • Hastalık prevalansının tahmini,
 • Bir nadir hastalığın teşhisi/prognozu için biyobelirteçlerin/terapötik bir ilaca eşlik eden tanısal testlerin tanımlanması,
 • Nadir bir hastalık veya bozukluk grubunun (örn. aynı etiyolojiye sahip) başlangıcının/ilerlemesinin (genetik, fizyolojik, çevresel verilerin veya değişkenlerin toplanması dahil) biyobelirteçler/indikatörler ile tanımlanması,
 • Potansiyel biyobelirteçler, hasta tarafından bildirilen sonuçların incelenmesi ve yaşam kalitesi ölçümlerini içeren gelecekteki çalışmalar için ilgili son noktaların belirlenmesi,
 • Terapötik yaklaşımlar için biyobelirteçlerin/değişkenlerin tanımlanması (farmakoloji, ilacın yeniden konumlandırılması, gen tedavisi, RNA tedavisi, hücre tedavisi, tıbbi cihazlar, vb.).

Çağrıya sunulacak projelerin aşağıdaki kriterleri sağlaması gerekmektedir:

 • Proje konsorsiyumu, çağrıya katılım sağlayan ülkelerden oluşan en az 4 farklı ülkeden 4 ortak içermelidir.
 • Proje konsorsiyumunda aynı ülkeden en fazla 2 ortak yer alabilir.
 • Proje konsorsiyumunda ortak sayısı en fazla 6 olabilir. Yeterince temsil edilemeyen ülkelerden ortak dahil edilmesi ve kariyerine yeni başlamış bir araştırmacının (early-career researcher-ECR) konsorsiyuma ortak olarak eklenmesi durumunda konsorsiyumu oluşturacak ortak sayısı 8’e yükseltilebilir.

Çağrıya başvurmak için ortak arıyorsanız, EJP RD Ortak Arama Aracını https://connect.eventtia.com/en/public/events/jtc2023matchmaking/registration/attendees kullanarak ortak bulabilirsiniz.

Türkiye’den ortakların yer alacağı projeler için hem çağrı sekretaryasına hem de TÜBİTAK’a başvuru yapılması zorunludur.

 

Çağrı İrtibat Kişileri:

*Uluslararası Başvuru Koşulları ve EJP RD hakkında bilgi için:

Dr. Emine DEREBAY YILDIZ

emine.derebay@tubitak.gov.tr

0 (312) 298 11 95

 

*Ulusal Başvuru Koşulları hakkında bilgi için:

Dr. Mahmut ÖZER

mahmut.ozer@tubitak.gov.tr

0 (312) 298 12 08

Detaylı Bilgi / Rehber:

https://www.ejprarediseases.org/joint-transnational-call-2023/